Sondaż CBOS — Czy Polacy czują się bezpiecznie?

Redakcja
11.05.2018 13:34
Sondaż CBOS — Czy Polacy czują się bezpiecznie?
fot. Shutterstock

86 proc. Polaków oceniło, że czują się w Polsce bezpiecznie — to spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu z rokiem 2017, a 11 proc. badanych uznało, że w Polsce nie żyje się bezpiecznie — wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Zagłosuj

Czy czujesz się w Polsce bezpiecznie?

Liczba głosów:

Jak twierdzą autorzy sondażu, po utrzymującym się w ostatnich dwóch latach wzroście poczucia, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie, w tym roku odnotowano jego nieznaczne osłabienie. W kwietniu takie przekonanie wyraziło 86 proc. Polaków, co oznacza spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu z rokiem 2017. Natomiast co dziewiąty respondent (11 proc.) był zdania, że w Polsce nie żyje się bezpiecznie.

Zobacz także

Zdaniem CBOS najlepiej sytuację w kraju oceniają uczniowie i studenci, pracownicy administracyjno-biurowi oraz pracujący na własny rachunek. W tych grupach przekonanie, że w Polsce żyje się bezpiecznie, jest powszechne (po 96 proc.). Również osoby identyfikujące się z prawicą częściej (93 proc.) niż te, które deklarują poglądy lewicowe lub centrowe, pozytywnie oceniają bezpieczeństwo w kraju.

Zobacz także

Najmniej bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania czują się osoby praktykujące religijnie kilka razy w tygodniu — 17 proc. z nich uważa, że ich okolica nie jest bezpieczna, badani określający warunki materialne swojego gospodarstwa domowego jako złe (12 proc.), a także mieszkańcy ponadpółmilionowych miast (12 proc.) i pracownicy usług (12 proc.).

Najwyższym poczuciem bezpieczeństwa w swojej okolicy wykazują się pracownicy administracyjno-biurowi (99 proc.), robotnicy (98 proc.) oraz respondenci o dochodach od 1800 zł do 2499 zł na osobę w gospodarstwie domowym (98 proc.).

Zobacz także

Co trzeci respondent (34 proc.) deklaruje, że „obawia się, ale nie tak bardzo”, iż może się stać ofiarą przestępstwa; bardzo boi się tego tylko 4 proc. Polaków. Nadal większość badanych (60 proc.) nie czuje zagrożenia przestępczością.

Nie obawiają się o własne bezpieczeństwo głównie mężczyźni (68 proc.), mieszkańcy miast liczących od 100 tys. do 500 tys. ludności (66 proc.), pracownicy usług (67 proc.), średni personel, technicy (73 proc.) oraz osoby identyfikujące się z prawicą (68 proc.). Natomiast obawy, że mogą się stać ofiarą przestępstwa, częściej niż inni wyrażają rolnicy (46 proc.), respondenci o dochodach na osobę w gospodarstwie domowym do 899 zł (46 proc.) i praktykujący religijnie kilka razy w tygodniu (50 proc.).

Zobacz także

Jak podaje CBOS, bardziej niż o własne bezpieczeństwo Polacy martwią się o swoich bliskich. Dokładnie połowa (50 proc.) nie obawia się, że ktoś z ich rodziny może stać się ofiarą przestępstwa. Niewiele mniej (48 proc.) obawia się tego, ale tylko co dwunasty bardzo się martwi o bezpieczeństwo swoich najbliższych.

Sondaż CBOS — Czy Polacy czują się bezpiecznie?

W ostatnich pięciu latach ogółem 19 proc. Polaków padło ofiarą przynajmniej jednego przestępstwa. Mniej więcej co siódmy (15 proc.) zadeklarował, że coś mu ukradziono, u co czternastego (7 proc.) dokonano włamania, po 3 proc. respondentów zostało pobitych lub umyślnie zranionych oraz napadniętych i obrabowanych. Czterech na stu zadeklarowało, że byli ofiarami innego przestępstwa, np. włamania do samochodu, oszustwa, mobbingu lub zniszczenia mienia.

Częściej niż inni ofiarami przestępstw padały osoby w wieku 25-34 lata (26 proc.), mieszkańcy ponadpółmilionowych miast (35 proc.), pracujący na własny rachunek (35 proc.), o dochodach powyżej 2500 zł na osobę w gospodarstwie domowym (30 proc.), a także oceniający swoje warunki materialne jako złe (29 proc.). Najrzadziej deklaracje takie składali najstarsi Polacy (87 proc. osób powyżej 65. roku życia nie padło ofiarą żadnego z wymienionych przestępstw), z wykształceniem zasadniczym zawodowym (87 proc.), robotnicy niewykwalifikowani (89 proc.) i emeryci (86 proc.).

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo 5–12 kwietnia 2018 r. na liczącej 1140 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

RadioZET.pl/PAP/KM