Sondaż CBOS: Która partia budzi największą niechęć Polaków?

Redakcja
23.06.2017 12:20
Sondaż CBOS: Która partia budzi największą niechęć Polaków?
fot. Wikimedia

32 procent badanych deklaruje, że odczuwa niechęć do PiS, 22 proc. - do PO, 8 proc. - do Nowoczesnej, po 2 proc. do Kukiz'15, SLD i PSL. 33 procent nie czuje niechęci do żadnej partii lub inicjatywy politycznej - wynika z sondażu CBOS.

CBOS spytał ankietowanych o te inicjatywy polityczne, które wywołują w nich negatywne emocje i do których odnoszą się z największą niechęcią. Badani odpowiadając na pytanie otwarte sami wymieniali partię lub partie, które budzą w nich szczególną niechęć.

Z badania wynika, że 60 proc. uprawnionych do głosowania odczuwa silną niechęć przynajmniej do jednego ugrupowania funkcjonującego na scenie politycznej. 33 procent nie żywi żadnych negatywnych odczuć w stosunku do którejkolwiek z partii lub inicjatyw politycznych, a 7 proc. nie potrafiło powiedzieć lub unikało odpowiedzi na pytanie, czy jakaś partia lub partie budzą w nim szczególną złość.

Przeciwnicy partyjni 

Według CBOS rządząca partia spotyka się ze szczególną niechęcią wśród osób o poglądach lewicowych i respondentów uważających się za niewierzących. PiS budzi też niechęć połowy osób z wyższym wykształceniem oraz najlepiej sytuowanych, osiągających najwyższe dochody per capita. W grupach społeczno-zawodowych niechęć do PiS deklarowana jest najczęściej przez kadrę kierowniczą i specjalistów z wyższym wykształceniem, pracujących na własny rachunek, pracowników usług oraz średni personel techniczny.

Zobacz także

Platforma Obywatelska jest traktowana z największą niechęcią przez osoby głęboko religijne i zdeklarowanych zwolenników prawicy. Częściej niż inni nie lubią PO badani najstarsi, mający co najmniej 65 lat, respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym, a w grupach społeczno-zawodowych – emeryci i rolnicy.

Relatywnie częściej niż inni swoją antypatię do Nowoczesnej deklarują osoby o prawicowych poglądach politycznych, uczestniczące w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu oraz najstarsze – w wieku 65 lat i więcej.

Ruch Kukiz’15 jako inicjatywę budzącą niechęć wskazywali najczęściej respondenci z wyższym wykształceniem, o wysokich dochodach per capita, a w grupach zawodowych – kadra kierownicza i specjaliści oraz osoby pracujące na własny rachunek.

Zobacz także

- W obecnych polskich realiach tożsamość polityczna wyborców jest w pewnej mierze ukonstytuowana negatywnie, nie tyle przez identyfikację, ile przez odrzucenie. Niechęć, złość, a nawet nienawiść do politycznej konkurencji wydaje się immanentną cechą życia politycznego w Polsce i to nie tylko w wymiarze partyjnej retoryki, ale również w sercach i umysłach wyborców - podkreśla CBOS.

Badanie CBOS przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5–14 maja na liczącej 1034 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

RadioZET.pl/PAP/DG