Jest decyzja ministra w sprawie zamku w Puszczy Noteckiej

Piotr Drabik
29.08.2018 13:25
Stobnica. Minister środowiska o zamku w Puszczy Noteckiej
fot. Google Maps

Minister środowiska Henryk Kowalczyk zapowiedział wznowienie postępowania w sprawie budowy zamku w Puszczy Noteckiej. Podkreślił, że o dalszej kontynuacji kontrowersyjnej inwestycji może zdecydować tylko nadzór budowlany.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak mówił Kowalczyk, początkowo inwestor informował, że w Stobnicy w Puszczy Noteckiej ma powstać obiekt hotelowy, a powierzchnia inwestycji będzie liczyła ok. 1,7 ha.

Później zmienił charakter obiektu na mieszkalny, ale powierzchnia pozostała taka sama. Jak wyjaśnił minister, przy tego rodzaju zabudowie powierzchnia poniżej 2 hektarów nie wymaga uzyskania tzw. decyzji środowiskowej.

Tymczasem, jak wskazywał minister, powierzchnia inwestycji w Stobnicy jest „znacznie większa niż 2 hektary”, co oznacza, że takie przedsięwzięcie jest traktowane zupełnie inaczej, jako „mogące znacząco wpłynąć na środowisko” i dlatego niezbędne jest uzyskanie dla niego decyzji środowiskowej – co jest znacznie trudniejsze niż przy uproszczonej procedurze.

Sprawę bada prokuratura

– Mając te wszystkie informacje i pozwolenia na budowę, oparte na błędnych założeniach, Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego będzie podejmował stosowne decyzje – zaznaczył na konferencji prasowej Kowalczyk.

Dodał, że co do intencji, czy było to wprowadzenie w błąd rozmyślne, czy przypadkowe, są od tego organa ścigania, czyli prokuratura.
– Nie stwierdziliśmy, żeby uzyskano stosowne do zmian pozwolenie wodno-prawne, czyli dotyczące tych czynności, które się zadziały. Pozwolenie wodno-prawne dotyczyło zupełnie czego innego – powiedział Kowalczyk.

Kolejnym elementem jest oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania gruntem. Takie oświadczenie wydaje się przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Między innymi ten obszar obejmuje rzekę Kończak, a to są tereny pod wodami płynącymi, należącymi do Skarbu Państwa. W zarządzie wód polskich nie znaleźliśmy stosownej umowy użyczenia, dzierżawy czy sprzedaży, która mogłaby wskazywać na to, by inwestor w sposób prawidłowy stwierdził, że ma prawo do dysponowania gruntem do tej działki.

W tej sytuacji uzupełniony został wniosek do prokuratury, który był już wcześniej złożony, o stwierdzonych nieprawidłowościach, o sprawdzenie zgodnie z rzeczywistym stanem budowy. O sprawie został także poinformowany Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Zamek w Puszczy Noteckiej

Obiekt w Puszczy Noteckiej to nawiązująca do stylu średniowiecznych zamków 14-piętrowa budowla z prawie 50 mieszkaniami i kilkudziesięciometrową wieżą. Jest to inwestycja poznańskiej spółki D.J.T. Stan zaawansowania budowy to około 90 proc.

Sprawą budowy na terenie chronionym zajmuje się wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Zawiadomienie w tej sprawie złożył resort środowiska.

Minister środowiska w lipcu informował, że w związku z pojawiającymi się kontrowersjami polecił Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska wszczęcie pilnej kontroli procesu wydania decyzji ws. budowy na terenie puszczy.

Resort wskazał wtedy, że „decyzja poznańskiego RDOŚ (Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska), w której stwierdzono, że przy zachowaniu nałożonych warunków realizacji przedsięwzięcia nie powinno ono znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, została wydana w kwietniu 2015 r. na podstawie m.in. przedstawionego przez inwestora raportu”.

Prezes firmy D.J.T. Dymitr Nowak zapewnił, że inwestycja w Stobnicy jest realizowana zgodnie z pozwoleniem na budowę. Dodał, że prawidłowość realizacji była wielokrotnie potwierdzana przez nadzór budowlany.

RadioZET.pl/PAP/PTD