Strażnicy graniczni będą mogli zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu

Redakcja
27.10.2017 16:45
Strażnicy graniczni będą mogli zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu
fot. PAP

Rozszerzenie uprawień funkcjonariuszy straży granicznej o możliwość zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu - to zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie kontroli pojazdów, który MSWiA skierowało w piątek do uzgodnień międzyresortowych.

Projektowana nowelizacja ma na celu dostosowanie przepisów do znowelizowanej we wrześniu ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Zgodnie z ustawą Straż Graniczna otrzyma uprawnienia związane z kontrolą pojazdów. Funkcjonariusze SG będą mogli zatrzymać dowód rejestracyjny w takich samych przypadkach, w jakich mogą robić to policjanci, m.in. jeśli pojazd zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu albo narusza wymagania ochrony środowiska.

- Dotychczas, jeśli np. podczas rutynowej kontroli na granicy funkcjonariusze SG stwierdzili, że dane auto stanowi zagrożenie, dowód rejestracyjny mógł być zatrzymany tylko przez policjanta. Wiązało się to z niepotrzebnym czekaniem i marnowało czas funkcjonariuszy obu służb. Nowe przepisy przyspieszą ten proces i ograniczą zbędne koszty. Funkcjonariusze SG będą mogli wykonać więcej kontroli, a policjanci nie będą musieli przyjeżdżać na miejsce tylko po to, aby zatrzymać dowód rejestracyjny - wyjaśnia MSWiA w komunikacie informującym o skierowaniu do uzgodnień projektu nowelizacji rozporządzenia.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce, by znowelizowane rozporządzenie weszło w życie 13 listopada 2017 r., czyli tego samego dnia, gdy w życie wejdzie nowela ustawy o Prawo o Ruchu Drogowym. Jak wyjaśnia resort w uzasadnieniu do projektu nowelizacji rozporządzenia jest to podyktowane tym, by zapewnić funkcjonariuszom SG możliwości wystawiania pokwitowań w przypadku zatrzymania dokumentów stwierdzających uprawnienia do używania pojazdu, zgodnie z wzorem ustalonym w rozporządzeniu MSWiA z lipca 2008 r.

RadioZET.pl/pap/maal