Zamknij

Jak bezpiecznie używać petard w Sylwestra?

Redakcja
30.12.2017 11:23
Jak bezpiecznie używać petard w Sylwestra?
fot. Policja

Sylwester i Nowy Rok to wyjątkowe dni dla wielu z nas. To czas radosnych spotkań z rodziną i przyjaciółmi, których nieodłącznym elementem są pokazy sztucznych ogni. Niewłaściwe posługiwanie się materiałami pirotechnicznymi może prowadzić do wypadku i skutkować uszkodzeniem ciała. Zadbajmy o to, aby świętowanie Nowego Roku dostarczyło niezapomnianych wrażeń w bezpiecznej atmosferze.

Pamiętajmy, że petardy i fajerwerki to materiały wybuchowe i musimy przestrzegać przy ich używaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Dekalog użytkownika pirotechniki:

  • Używaj środków pirotechnicznych tylko z pewnego źródła, właściwie przechowywanych, z oznaczeniem producenta i polską instrukcją obsługi.
  • Przeczytaj i zrozum instrukcję obsługi. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa wskazanych w instrukcji.
  • Pirotechnika nie jest dla dzieci! Brak ostrożności może pozostawić straszny ślad na całe życie!
  • Nie używaj samoróbek i "wynalazków", nie kombinuj! Ubezpieczyciele nie wypłacają odszkodowań autorom eksperymentów pirotechnicznych.
  • Nigdy nie sięgaj po pirotechnikę po alkoholu! Twój opóźniony czas reakcji może być przyczyną tragedii.
  • Odpalaj pirotechnikę tylko na otwartej przestrzeni, na czystym, niepalnym podłożu.
  • Nigdy nie strzelaj "z ręki"! Nie pochylaj się nad ładunkami, bo możesz stracić palce lub głowę.
  • Nie strzelaj wśród ludz! Zadbaj, aby publiczność stała w bezpiecznej odległości.
  • Pamiętaj! Wyrzutnie i rzymskie ognie wymagają pewnego umocowania, a stabilizatory rakiet zawsze gdzieś spadają na ziemię.
  • Niewłaściwe obchodzenie się ze środkami pirotechnicznymi grozi kalectwem. Pirotechnika nie wybacza błędów i głupoty!

Przypominamy, że sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Informujmy Policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom - uchroni to najmłodszych, którzy często padają ich ofiarami.

Niewłaściwe i nieuprawnione zachowanie może także skutkować odpowiedzialnością określoną w Kodeksie Wykroczeń:

Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 83. § 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia.

oraz w Ustawie o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym:

Art. 37. Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

RadioZET.pl/policja/maal