Zamknij

Trybunał Konstytucyjny: Karanie za odmowę usług niezgodne z konstytucją

26.06.2019 14:35
Trybunał Konstytucyjny: Karanie za odmowę usług niezgodne z konstytucją
fot. Jan BIELECKI/East News

Kara za odmowę wykonania usługi niezgodna z Konstytucją – tak orzekł dziś Trybunał Konstytucyjny. Orzeczenie zapadło na kanwie sprawy z Łodzi – przedsiębiorca odmówił druku plakatów LGBT, powołując się na powody religijne.

Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w 5-osobowym składzie, pod przewodnictwem sędziego Andrzeja Zielonackiego. TK uznał, że przepis Kodeksu wykroczeń, który zakłada karę za odmowę wykonania usługi bez przyczyny, jest niekonstytucyjny.

Sprawa odmowy wydruku plakatów dla fundacji LGBT trafiła do Trybunału w 2017 roku na wniosek Zbigniewa Ziobry. Prokurator generalny nie zgadzał się z zapisem K. wykroczeń, na którego bazie nie można odmówić usług, powołując się na zasady wiary i sumienia. 

Zobacz także

Łódzki sąd w 2017 r. uznał prawomocnie drukarza Adama J. za winnego wykroczenia, ale odstąpił od wymierzenia mu kary. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który uznał, że w tej konkretnej sprawie drukarz „nie miał uzasadnionego powodu do odmówienia usługi”. Nie zakończyło to tej sprawy.

Dziś TK uznał za niekonstytucyjny zapis kodeksu: „kto umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany”. Przez niego przedsiębiorca był ciągany po sądach, które uznawały jego winę (na bazie Kodeksu wykroczeń), ale odstępowały od wymierzenia kary.

Dzisiejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest prawomocny. Zdania odrębne złożyło dwóch sędziów — Leon Kieres i Wojciech Sych.

RadioZET.pl/PAP