W Polsce powstanie 5 nowych miast

Redakcja
07.07.2018 08:54
W Polsce powstanie 5 nowych miast
fot. Pixabay

MSWiA przekazało do uzgodnień projekt rządowego rozporządzenia w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Zmiany w podziale terytorialnym państwa nastąpią 1 stycznia przyszłego roku - głosi piątkowy komunikat MSWiA.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Zagłosuj

Gdzie mieszkasz?

Liczba głosów:

Resort spraw wewnętrznych i administracji zaznaczył, że w projektowanym rozporządzeniu rekomenduje się nadanie statusu miasta miejscowościom: Koszyce (województwo małopolskie, powiat proszowicki), Pierzchnica, Nowa Słupia (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki), Szydłów (województwo świętokrzyskie, powiat staszowski) i Wielbark (województwo warmińsko-mazurskie, powiat szczycieński).

Wszystkie te miejscowości miały prawa miejskie, ale utraciły je w wyniku represji władz carskich po stłumieniu Powstania Styczniowego - wskazano w komunikacie.

"W bieżącym roku do MSWiA wpłynęło 29 wniosków rad gmin i miast dotyczących połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Dwa wnioski zostały później wycofane na prośbę wnioskodawców" - napisano.

Nowe miasta w Polsce 

W Ocenie Skutków Regulacji do projektu wskazano, że jednostki samorządu, których dotyczą zmiany, poniosą wydatki rzędu ponad 700 tys. zł. Wydatki te są związane m.in. z pracami ewidencyjnymi, które obejmują wnioskowane do zmiany tereny, a także drogi publiczne, oraz ze zmianą szyldów, pieczątek i tablic.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreśliło w komunikacie, że "wszystkie zmiany w podziale terytorialnym państwa stopnia gminnego, w tym dotyczące nadania statusu miasta gminie lub miejscowości, następują w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, na podstawie przepisów ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym". Dodano, że dzieje się to z uwzględnieniem zasad i procedur, które zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 sierpnia 2001 r. "w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach".

Zobacz także

Zgodnie z prawem o takie zmiany może wnioskować rada gminy. Wniosek powinien być poprzedzony konsultacjami z mieszkańcami. Musi również zawierać uzasadnienie, niezbędne dokumenty, w tym mapy, oraz informacje potwierdzające zasadność wniosku.

"Formalny wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji powinien być zgłoszony za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody w terminie do 31 marca. Wojewoda przekazuje wniosek nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania wraz ze swoją opinią w sprawie" - wskazano w komunikacie.

Wnioski po analizie MSWiA resort przekazuje Radzie Ministrów, a ta rozpatruje je "nie później niż do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić zmiana" - podano.

RadioZET.pl/PAP/DG