Pościg zakończył się groźnym wypadkiem. Jeden ranny skuty kajdankami
C