Zamknij

Ważne zmiany w pochówkach od 2023 roku? Rząd ujawnia szczegóły

03.06.2022 19:43

W ciągu dwóch miesięcy do parlamentu może trafić projekt ustawy zakładający wprowadzenie elektronicznych kart zgonu, cyfryzację ksiąg cmentarnych i powstanie rejestru grobów i miejsc spoczynku – powiedział PAP Wojciech Labuda, pełnomocnik premiera ds. ochrony miejsc pamięci.

Ważne zmiany w pochówkach od 2023 r.
fot. Wojtek Laski/East News

Będą ważne zmiany w pochówkach od 2023 roku? W przeciągu dwóch miesięcy do Sejmu ma trafić nowela ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Przedstawiciel premiera ds. ochrony miejsc pamięci zaznaczył, że rząd nie planuje żadnej rewolucji obyczajowej w tej sprawie, a jedynie umożliwienie szerszej cyfryzacji w sprawach pogrzebowych.

Ważne zmiany w pochówkach od 2023 roku? Chodzi o cyfryzację

Wojciech Labuda zaznaczył, że dotychczasowe przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (obowiązują od 1959 roku) wymagają doprecyzowania. Celem proponowanych zmian jest dostosowanie ich do obecnej rzeczywistości prawno-organizacyjnej. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w marcu 2023 roku.

- Nie chcemy w tym obszarze robić żadnej rewolucji obyczajowej. Jedyną rewolucją będzie cyfryzacja. Chcemy, aby wszystkie procesy związane z pochówkiem mogły się odbywać w sposób cyfrowy – powiedział PAP Labuda. - Te zmiany są wprowadzone, aby zastąpić obecną, archaiczną ustawę z 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Ustawę, która daleko nie przystaje do obecnej rzeczywistości i wymagań współczesności – zaznaczył przedstawiciel rządu RP.

Projekt zakłada wprowadzenie m.in. elektronicznej karty zgonu. Dane mają być automatycznie przekazywane do rejestrów państwowych i powiązanych instytucji. Ma to ulepszyć procedury związane z klasyfikacją przyczyn zgonów i umożliwiać dostęp do danych przez takie organy jak GIS, GUS, czy organów emerytalno-rentowych.

- Chcemy, żeby w momencie wejścia w życie ustawy sto procent zgonów było rejestrowanych elektronicznie. Wszyscy wiedzą, że jest to daleko idące uproszczenie, nie tylko dla obywateli i firm, ale też dla państwa, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, takich jak epidemia. Obecnie wciąż zbiorcze statystyki o przyczynach zgonów opracowywane są przez GUS nawet rok po czasie. Sprawą bezpieczeństwa jest to, żeby takie dane pojawiały się natychmiast – zaznaczył Labuda.

Powstanie centralna baza cmentarzy i miejsc pochówku?

Z kolei cyfryzacja miejsc pamięci ma obejmować stworzenie centralnej bazy danych o cmentarzach i miejscach pochówków, wyszukiwarki i mapy grobów online, digitalizację ksiąg cmentarnych, czy internetową listę cmentarzy historycznych i grobów osób zasłużonych. Ustawa ma także zdefiniować takie pojęcia jak m.in. balsamowanie, cmentarz, ekshumacja czy grób. Ma precyzować miejsca, w których będą mogły powstawać nowe cmentarze, domy i zakłady pogrzebowe. Zgodnie z propozycją, domy i zakłady pogrzebowe będą mogły powstać tylko na terenach zabudowy usługowej, co mają precyzować lokalne plany zagospodarowania przestrzennego.

- Obecnie przewidywany przez nas termin wejścia w życie proponowanych przepisów to 1 marca 2023 roku. Termin może ulec zmianie w wyniku dalszych prac rządowych, czy prac parlamentarnych. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy ten projekt znajdzie swój finał, jeśli chodzi o etap rządowy i trafi do etapu parlamentarnego - powiedział Labuda. Jego zdaniem zmiany najpóźniej weszłyby w życie w 2028 roku.

Wprowadzenie elektronicznych ksiąg cmentarnych ma trwać do 2026. Do roku 2028 konieczne będzie dostosowanie instalacji krematoriów do wymogów emisyjnych. Wcześniej, bo do końca sierpnia 2023 r., firmy z branży będą miały obowiązek na złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców pogrzebowych. Do tego czasu mają także zostać ogłoszone regulaminy cmentarzy.

RadioZET.pl/PAP - Wiktor Dziarmaga