Zamknij

Ważne zmiany w przedszkolach i szkołach. Czarnek podpisał rozporządzenia

21.03.2022 15:18
Czarnek podpisał rozporządzenia ws. nauki dzieci uchodźców z Ukrainy
fot. PAP/Piotr Nowak

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenia dotyczące nauczania dzieci uchodźców z Ukrainy w polskich przedszkolach i szkołach oraz o tworzeniu dla nich tzw. oddziałów przygotowawczych.

Przemysław Czarnek poinformował w poniedziałek 21 marca, że podpisał dwa rozporządzenia dotyczące organizacji oddziałów przygotowawczych poza infrastrukturą szkolną, określające warunki techniczne i bezpieczeństwa obiektów, w których mogą kształcić się dzieci uchodźców z Ukrainy.

Nowe prawo zakłada możliwość przyjęcia do przedszkola i klas I-III, do oddziałów specjalnych i integracyjnych większej liczby dzieci uchodźców z Ukrainy. W rozporządzeniu opisano też warunki techniczne obiektów, gdzie można tworzyć oddziały przygotowawcze.

Nauka dzieci uchodźców z Ukrainy. Czarnek podpisał rozporządzenia

Teksty rozporządzeń opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji z adnotacją "skierowane do ogłoszenia". Nowe prawo zakłada, że dzieci z Ukrainy "pobierające naukę w szkole lub w przedszkolu w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauka zdalna) nie będą podlegali obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki w rozumieniu prawa polskiego".

Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, lub uczniem będzie zobowiązana złożyć oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka, lub ucznia. Pozostali uczniowie mają kształcić się w polskim systemie oświaty.

"Wybór najodpowiedniejszego rozwiązania edukacyjnego dla dzieci i uczniów, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, pozostanie więc w kompetencjach rodziców lub osób sprawujących opiekę nad dzieckiem, lub uczniem" – wskazano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Większe grupy przedszkolne i klasy w szkołach. Wskazano limity

W rozporządzeniu dopuszczono zwiększenie w roku szkolnym 2021/2022 liczby dzieci w oddziałach w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Do oddziału przedszkolnego będzie można przyjmować większą niż dotąd liczbę dzieci. Zgodnie z obowiązującymi do tej pory przepisami w oddziale przedszkola mogło być 25 dzieci. Rozporządzenie dopuszcza przyjęcie trzech dodatkowych dzieci uchodźców z Ukrainy, również w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Nowela zakłada podobne rozwiązanie w odniesieniu do klas I-III szkoły podstawowej. Przepisy dopuszczają możliwość zwiększenia liczby uczniów w tych klasach powyżej 25 osób – o czterech uczniów będących obywatelami Ukrainy (dopuszczalna liczba uczniów w tych oddziałach nie może wtedy przekraczać 29). Dopuszczono w roku szkolnym 2021/2022 również zwiększenie liczby wychowanków w grupie wychowawczej w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i w specjalnych ośrodkach wychowawczych - o nie więcej niż 2 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych, będących obywatelami Ukrainy. Jednocześnie nie przewiduje się możliwości zwiększenia liczby wychowanków w grupie wychowawczej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i młodzieżowym ośrodku socjoterapii.

"Dodatkowe dostosowania" na egzaminy ósmoklasisty, zawodowe i maturę

Rozporządzenie wprowadza możliwość przystąpienia w bieżącym roku szkolnym do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny. Pojawia się w nim obowiązek wprowadzenia w bieżącym roku szkolnym przez dyrektora CKE dodatkowych dostosowań na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie maturalnym i egzaminie zawodowym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

"Takim dostosowaniem może być przykładowo przetłumaczenie dla wyżej wymienionych uczniów niektórych arkuszy egzaminacyjnych na język ukraiński, czy też możliwość skorzystania przez wyżej wymienionego ucznia ze słowników podczas egzaminu" – wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Trwa wojna w Ukrainie. Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.

RadioZET.pl/PAP - Danuta Starzyńska-Rosiecka

C