Zamknij

NBP zbadał wpływ programu Rodzina 500 plus na rynek pracy

Redakcja
27.04.2017 12:22
NBP zbadał wpływ programu Rodzina 500 plus na rynek pracy
fot. Wikipedia

Narodowy Bank Polski opublikował wyniki badań nad programem Rodzina 500+, z których wynika, że rządowy program w niewielkim stopniu przyczynił się do wzrostu płac i również w niewielkim stopniu przyczynił się do rezygnacji z pracy. Częściej wypowiedzenia dawali mężczyźni niż kobiety.

Badanie nad programem Rodzina 500+ pokazuje, że większość rodziców otrzymujących dodatkowe pieniądze od państwa nie odnotowała zmiany swoich wynagrodzeń. – Jedynie ok. 6 proc. przedsiębiorstw zadeklarowało związek zmian wynagrodzeń z wprowadzonymi świadczeniami. Prawie wyłącznie były to deklaracje o przyspieszeniu podwyżek płac – poinformował NBP.

Mały wpływ programu na rynek pracy

Jedynie 14 proc. przedsiębiorstw biorących udział w badaniu stwierdziło, że w ich firmie pracownicy zwalniali się ze względu na otrzymanie dodatkowych funduszy. – Były to głównie firmy, których odbiorcami są konsumenci, a więc przemysł konsumpcyjny oraz usługi dla konsumentów. Warto zauważyć, że wbrew intuicji działy gospodarki, w których większość zatrudnionych to kobiety, na które program Rodzina 500 plus wydawałoby się może silniej oddziaływać na rynku pracy, nieco rzadziej odnotowały rezygnacje z pracy niż pozostałe działy, przy czym jednocześnie to one nieco częściej informowały o konieczności szybszego wzrostu płac – czytamy w komunikacie NBP, który opublikował w czwartek cokwartalną informację o kondycji sektora przedsiębiorstw.

RadioZET.pl/PAP/strz

C