Zamknij

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020. Gdzie sprawdzić wyniki online?

31.07.2020 12:20

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone już dziś przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzamin odbył się w czerwcu i lipcu 2020. Wyniki będzie można poznać online na stronie CKE. Jak sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty? Jak zalogować się do systemu CKE?

wyniki egzaminu ósmoklasisty
fot. Shutterstock

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 zostaną ogłoszone już dzisiaj przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzamin odbył się w czerwcu i lipcu 2020. Dziś też absolwenci klas VIII szkół podstawowych poznają swoje indywidualne wyniki oraz otrzymają zaświadczenia o wynikach.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty. Kiedy CKE ogłosi wyniki?

Ze względu na sytuację epidemiczną zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostaną przekazane absolwentom w sposób bezpieczny wskazany przez dyrektora szkoły. Na wniosek rodzica skan zaświadczenia może być przesłany przez dyrektora mailem.

Zobacz także

Absolwenci szkół podstawowych będą mogli od godziny 10.00 sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU.

ZOBACZ TAKŻE: Egzamin ósmoklasisty 2020 - WYNIKI: kiedy, gdzie, o której i jak sprawdzić wyniki online? 

Egzamin ósmoklasisty. Wyniki ONLINE. Jak zalogować się do CKE?

Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klas VIII otrzymali od dyrektorów szkół.

Zobacz także

Jak sprawdzić swoje wyniki egzaminu ósmoklasisty:

1. Aby sprawdzić swoje wyniki egzaminu ósmoklasisty należy wpisać w przeglądarkę adres internetowy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE).
2. Po wejściu na oficjalną stronę internetową OKE należy wpisać swój identyfikator i hasło. Identyfikator to numer pesel. Hasło to ciąg cyfr, który każdy uczeń powinien otrzymać w szkole.
3. Po wpisaniu identyfikatora i hasła wyświetli się strona z danymi osobowymi ucznia. To właśnie tam znajdą się wyniki z poszczególnych egzaminów.

Zobacz także

Do wtorku, 4 sierpnia, do godziny 15.00 absolwenci mają czas na to, by uzupełnić swój wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (można złożyć oryginał zaświadczenia, poświadczoną kopię lub przesłać mailem skan). Do tego czasu będą też mogli zmienić złożone już wnioski o przyjęcie, w tym zmienić szkoły lub profile klas.

Egzamin ósmoklasisty 2020. CKE podała wyniki

Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w czerwcu przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 59 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 46 proc. – podała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego (najczęściej wybieranego języka obcego) to 54 proc. punktów, z niemieckiego – 45 proc., z rosyjskiego – 48 proc., z francuskiego – 72 proc., z hiszpańskiego – 66 proc. i z włoskiego – 57 proc.

Zobacz także

Wstępną informację o wynikach osiągniętych na egzaminie ósmoklasisty – Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w piątek na swojej stronie internetowej. W piątek swoje indywidualne wyniki poznają też absolwenci klas VIII szkół podstawowych i otrzymają zaświadczenia o wynikach. Sposób przekazania zaświadczenia określi dyrektor szkoły, którą dany absolwent ukończył.

RadioZET.pl/ PAP/ Dziennik Bałtycki