Zamknij

Wyniki matur poprawkowych 2021. Prawie 20 proc. maturzystów oblało

10.09.2021 10:55
Matura 2021
fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

W piątek, 10 września, absolwenci szkół średnich poznali wyniki matur poprawkowych 2021. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, ostatecznie tegoroczne egzaminy zdało ponad 80 proc. maturzystów.

Maturę poprawkową 2021 absolwenci liceów, techników i szkół branżowych pisali 24 sierpnia. Przystąpiło do niej 60 tys. osób w całym kraju, z czego 40 tys. to tegoroczni absolwenci.

Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, matura 2021 powodzeniem zakończyła się ostatecznie dla 83 proc. maturzystów (CKE podaje zbiorcze wyniki z maja i z sierpnia). 17 proc. nie zdało i będzie musiało do egzaminu podejść za rok. Jak zwykle lepiej wypadły osoby po liceum - 87 proc. maturę ma już za sobą. W technikach z egzaminami poradziło sobie ostatecznie 75 proc. absolwentów.

Po terminie głównym w maju zdawalność, biorąc pod uwagę wszystkie szkoły, wynosiła niecałe 75 proc. - w liceach 81 proc., w technikach 64 proc.

Wyniki matur poprawkowych 2021. Najgorzej z matematyką

Najwięcej osób - już tradycyjnie – w sierpniu zmierzyło się egzaminem z matematyki – 50 tys. maturzystów.

- Arkusz był standardowy, wręcz przyjazny dla maturzystów, nic nie powinno ich zaskoczyć i przez wakacje do takiego egzaminu można było się przygotować – ocenia poziom matury poprawkowej z matematyki Monika Michalik, dyrektorka Zespołu Szkół Elektroniczno-Informatycznych w Łodzi, matematyczka i egzaminator OKE.

Jej zdaniem nawet ci z większymi zaległościami przynajmniej połowę zadań mogli rozwiązać i zdać.

Tak łatwo jednak nie poszło, z maturą z matematyki poradziło sobie ostatecznie 84 proc. zdających (w maju oblało ją 21 proc. maturzystów). Drugim najczęściej poprawianym przedmiotem w tym roku był język polski. Zdało go 96 proc. maturzystów (w maju o trzy procent mniej).

Poprawki były jeszcze z języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Ze zdania tych przedmiotów może się już cieszyć odpowiednio: 94 proc. i 87 proc. maturzystów.

Wyniki matur poprawkowych 2021. Rekrutacja na uczelnie trwa

Ci, którym udało się zdobyć wymagane 30 proc. i zdać maturę poprawkową 2021, będą mogli jeszcze wziąć udział w rekrutacji na wybrane kierunki studiów. Część uczelni prowadzi nabór do końca września.

Przypomnijmy, że w tym roku z powodu pandemii i lekcji zdalnych maturzyści nie musieli zdawać żadnego testu na poziomie rozszerzonym (tak jak to było dotychczas), obowiązkowo przystępowali więc tylko do trzech egzaminów: z języka polskiego, języka obcego i matematyki. Także z powodu pandemii i nauki online matura 2021 była przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie wymagań określonych w podstawie programowej. To oznacza okrojenie materiału o 20–30 proc. (w zależności od przedmiotu). Na przykład na polskim zawężono listę lektur, a na przedmiotach ścisłych, jak matematyka, zmniejszono liczbę zadań otwartych. Dotyczy to także matury poprawkowej. Tak jak w zeszłym roku maturzyści nie przystępowali też egzaminu ustnego z języka polskiego i obcego

RadioZET.pl