Zamknij

TK orzekł ws. środków tymczasowych TSUE. "Niezgodne z polską konstytucją"

14.07.2021 17:02
Stanisław Piotrowicz
fot. Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis traktatu unijnego, na podstawie którego TSUE zobowiązuje państwa członkowie do stosowania środków tymczasowych ws. sądownictwa, jest niezgodny z konstytucją. 

Trybunał Konstytucyjny orzekał ws. środków tymczasowych TSUE dotyczących sądownictwa w pięcioosobowym składzie pod przewodnictwem Stanisława Piotrowicza. Sprawozdawcą był Bartłomiej Sochański. 

Wyrok TK oznacza, że przepisy traktatowe "w zakresie, w jakim TSUE nakłada ultra vires zobowiązania na RP jako państwo członkowskie UE wydając środki tymczasowe odnoszące się do ustroju i właściwości polskich sądów oraz trybu postępowania przed polskimi sądami'' są niezgodne z polską konstytucją. 

"Moje podsumowanie dzisiejszej decyzji TK: były poseł PiS ubrany w togę pozwolił kilkunastu beneficjentom PiS z Izby Dyscyplinarnej przebranym w togi utrzymanie ich stołków, ryzykując interes milionów Polaków, którzy czekają na pieniądze z unijnego Planu Odbudowy" - napisał na Twitterze prof. Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

TK orzekł ws. wykonywania środków tymczasowych TSUE

Pytanie prawne w tej sprawie zostało skierowane do TK przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Nastąpiło to po postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości UE z kwietnia ub.r., w którym unijny trybunał zobowiązał Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów. W zagadnieniu do TK Izba ta zapytała o zgodność z konstytucją przepisów unijnych dotyczących stosowania przez TSUE środków tymczasowych w sprawach sądownictwa.

Zdaniem Izby Dyscyplinarnej, Polska została zobowiązana przez TSUE do wykonania środków tymczasowych ws. sądownictwa, "mimo tego, że sprawy te nie zostały przekazane do gestii UE i jej organów na podstawie umowy międzynarodowej". Według Izby, narusza to konstytucyjne zasady przekazywania kompetencji organizacji lub organowi międzynarodowemu.

W środę na kilkadziesiąt minut przed wyrokiem TK, TSUE uwzględniając wnioski Komisji Europejskiej wydał koleje postanowienie o środkach tymczasowych ws. polskiego wymiaru sprawiedliwości. Unijny trybunał zobowiązał Polskę do "natychmiastowego zawieszenia" stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Oznacza to, że Polska ma zawiesić działalność Izby Dyscyplinarnej m.in. także w sprawach immunitetów sędziowskich.

Na czwartek 15 lipca planowane jest ogłoszenie orzeczenia TSUE w sprawie skargi Komisji Europejskiej dotyczącej wprowadzonego w Polsce nowego modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. 

RadioZET.pl/PAP