Zamknij

Żabki nie są placówkami pocztowymi? Trwa walka w sądach

Redakcja
27.06.2018 15:42
Żabka
fot. Wikimedia.Commons

Żabki toczy sądowy spór z Państwową Inspekcją Pracy w sprawie handlu w niedziele objęte zakazem. W sądach zapadło już 6 wyroków, że Żabki nie są placówkami pocztowymi i muszą być zamknięte. Sklepy stosowały fortel, podając się za poczty, które jak stacje benzynowe i apteki nie są objęte zakazem handlu.

Właściciel marki Żabka swojego stanowiska jednak nie zmienił. Informuje bowiem ajentów sieci Żabka, że aby być pocztą, nie muszą oni świadczyć wszystkich usług wymienionych w ustawie i może wystarczać sam fakt możliwości odbierania przesyłek.

Problem w tym, że inspekcja handlowa po kontroli twierdzi, że przesyłki w Żabkach są rzadkością – często zdarza się, że w danym sklepie wchodzącym w skład sieci odebrano 2-3 paczki w ciągu pół roku.

Zobacz także

Właściciel marki poleca swoim ajentom handlować w niedziele, nie przyjmować mandatów od PIP i odwoływać się do sądów, bo zdarzają się wyjątki. Np. w jednym przypadku jednak sąd uznał sklep za pocztę, w drugim stwierdził, że jeżeli franczyzobiorcę łączy umowa z operatorem pocztowym, powinien zostać uznany za placówkę pocztową. W sześciu innych przypadkach uznał jednak, że rację ma inspekcja.

Państwowa Inspekcja Handlowa skierowała do sądów w maju 64 wnioski dotyczące ukarania Żabek. W przygotowaniu jest kolejnych 50. Średnio wystawiane mandaty dochodzą do 2 tysięcy złotych.

OŚWIADCZENIE BIURA PRASOWEGO ŻABKI:

Przytoczone w tytule (wcześniej - przyp. red.) sformułowanie o „przegrywaniu w sądzie” jest niezgodne z faktami. Prawdą jest, że do sądów wpłynęły wnioski inspektorów, jednak w każdym takim przypadku został wniesiony sprzeciw. Oznacza to, że wyroki nakazowe tracą moc i sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. Co więcej, twierdzenie to, bez doprecyzowania o jaką liczbę wniosków chodzi, może sugerować znacząco większą skalę procederu. Przypominamy, że opublikowane dane Inspekcji zacytowane w mediach mówią o kilkudziesięciu wnioskach w sprawie sieci o ponad pięciu tysięcy placówkach. 

Co więcej, jak wynika z naszej wiedzy, nie zapadł żaden wyrok, który uniemożliwiałby prowadzenie sprzedaży przez franczyzobiorców Żabki w niedziele objęte ograniczeniami. Nieprawdziwe jest zatem stwierdzenie: „W sądach zapadło już 6 wyroków, że Żabki nie są placówkami pocztowymi i muszą być zamknięte.”

Podkreślamy, że franczyzobiorcy Żabki mają możliwość skorzystania ze statusu placówki pocztowej, który obowiązuje w większości sklepów naszej sieci od 2012 roku. W naszym przekonaniu, opartym o niezależne ekspertyzy prawne, nie ma żadnych podstaw, aby kwestionować uprawnienia franczyzobiorców do korzystania z tego wyłączenia. Każdego dnia w naszych sklepach odbieranych jest bowiem 5 tys. paczek. Mając na uwadze powyższe informacje, nie może więc być mowy „o  stosowaniu fortelu” w kontekście ograniczeń handlu.

RadioZET.pl/MaG/MP