Zamknij

Zaostrzenie kar za obrazę uczuć religijnych. „Mamy prawo się bronić jako chrześcijanie”

Michał Tomaszkiewicz
16.04.2022 12:09

- Mamy prawo się bronić jako chrześcijanie, trzeba doprowadzić do takiego skonkretyzowania przepisów, żeby nie było wątpliwości i nieostrych określeń - stwierdził minister w KPRM Michał Wójcik, odnosząc się do propozycji Solidarnej Polski zakładającej zaostrzenie przepisów za obrazę uczuć religijnych.

protest z Maryją z tęczową aureolą
fot. Piotr Molecki/East News

Solidarna Polska chce zaostrzenia przepisów dotyczących obrazy uczuć religijnych. Za publiczne „lżenie lub wyszydzanie” Kościoła kara ma wynosić do dwóch lat pozbawienia wolności i może być o rok dłuższa, jeśli wykorzystano „środki masowej komunikacji”.

W obecnym brzemieniu przepisów znajduje się stwierdzenie, że do takiej obrazy uczuć religijnych musiałoby dojść w sposób „złośliwy”, żeby móc za to ukarać. To zastrzeżenie w znowelizowanym Kodeksie karnym ma zostać usunięte.

Wyższe kary za obrazę uczuć religijnych. Wójcik: doprecyzowanie przepisów

Projekt nowelizacji zaostrzającej przepisy o obrazie uczuć religijnych trafił do Sejmu w czwartek 14 kwietnia. Zmian chce dokonać Solidarna Polska, koalicjant w Zjednoczonej Prawicy. Inicjatywa może zyskać poparcie rządu, co zasygnalizował minister w KPRM Michał Wójcik. Stwierdził on w radiowej Trójce, że trzeba doprowadzić do takiego skonkretyzowania przepisów, żeby nie było nieostrych określeń, typu „złośliwy” i temu ma służyć ta nowelizacja.

- Zresztą od wielu lat doktryna postuluje, żeby te przepisy doprecyzować, żeby później nie było wątpliwości, kiedy Maryję nalepia się na toaletę, ktoś sobie żartuje z naszych uczuć religijnych – stwierdził Wójcik.

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel poinformował z kolei, że w Zjednoczonej Prawicy odbędą się w tej sprawie rozmowy. – Jeszcze nie znam szczegółów tego, co nasi koledzy z Solidarnej Polski proponują - powiedział.

Solidarna Polska proponuje m.in. modyfikację brzmienia art. 196 Kk. „Kto publicznie lży lub wyszydza Kościół lub inny związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej, jego dogmaty i obrzędy podlega karze do lat dwóch pozbawienia wolności” - ma on brzmieć według propozycji ugrupowania Zbigniewa Ziobry. Zmiany zakładają też karę do trzech lat więzienia, jeśli sprawca dopuszcza się wymienionego czynu przez środki masowej komunikacji.

Projekt przewiduje też modyfikację art. 195 Kk. Obecnie przepis ten przewiduje karę do dwóch lat więzienia za złośliwie przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego.

- Mamy propozycję, aby wykreślić sformułowanie „złośliwie” i wprowadzić możliwość ochrony wiary, możliwość bezpiecznego i spokojnego sprawowania aktu religijnego niezależnie od tłumaczeń sprawców - mówił, przedstawiając założenia projektu wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Autorzy projektu chcą też zaostrzenia kary do trzech lat więzienia dla sprawców, którzy przeszkadzają w prowadzeniu np. mszy tak intensywnie, iż doprowadzają do jej przerwania.

loader

RadioZET.pl/PAP