Wypadek Szydło: 6 godzin wcześniej zmieniono procedury ws. osób ochranianych

Redakcja
20.03.2017 10:46
Wypadek Szydło: 6 godzin wcześniej zmieniono procedury ws. osób ochranianych
fot. Archiwum Radia ZET

Na 6 godzin przed wypadkiem premier Beaty Szydło w Oświęcimiu w Biurze Ochrony Rządu zakończyła się reforma procedur związanych z zasadami hospitalizacji osób ochranianych - ustaliło Radio ZET. Zmieniono m.in. nazwę szpitala, do którego w razie wypadku miała trafić premier.  To dzięki nowej instrukcji premier Szydło zawieziono do Wojskowego Instytutu Medycznego na ulicy Szaserów, a nie do szpitala Klinicznego MSWiA. 

Biuro Ochrony Rządu zapewnia, że przegląd dokumentów dotyczących hospitalizacji osób ochranianych zaczął się już w styczniu, a wszystko zakończyła publikacją zarządzenia dotyczącego szpitala, do którego powinna trafić premier.

Zagłosuj

Czy najważniejsze osoby w Polsce są dobrze chronione?

Liczba głosów:

Okazało się, że BOR miał nieaktualne plany szpitali, telefony kontaktowe pracowników szpitali czy specjalne opisy podziału zadań między komórkami BOR. Od 2005 roku premierzy były leczeni w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA, tak jak Leszek Miller po wypadku jego śmigłowca. Od godziny 12.48 w dniu 10 lutego 2017 roku premierzy mają być przewożeni do Wojskowego Instytutu Medycznego na ulicy Szaserów. Ta nowa instrukcja zadziałała już 6 godzin później, kiedy doszło do wypadku w Oświęcimiu.  

Publikujemy treść maila, który otrzymaliśmy z siedziby BOR:

Szanowny Panie Redaktorze,

w nawiązaniu do otrzymanej korespondencji, uprzejmie informuję, że wycofanie Zarządzeniem Szefa BOR Nr 19/2017 z dnia 10.02.2017 r.:

-          Instrukcji postępowania w przypadku hospitalizacji Prezydenta RP na Oddziale Diagnostyczno-Obserwacyjnym Wojskowego Instytutu Medycznego wprowadzonej Zarządzeniem Nr Z-10 Szefa Biura Ochrony Rządu z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji postępowania w przypadku hospitalizacji Prezydenta RP na Oddziale Diagnostyczno-Obserwacyjnym Wojskowego Instytutu Medycznego,

-          Instrukcji postępowania w przypadku hospitalizacji Prezesa Rady Ministrów RP 
w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie wprowadzonej Zarządzeniem Nr Z-3 Szefa Biura Ochrony Rządu z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji postępowania w przypadku hospitalizacji Prezesa Rady Ministrów RP w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie,

nastąpiło w wyniku kwerendy aktów normatywnych regulujących przygotowanie i realizację działań ochronnych w tym zabezpieczenie wizyt zagranicznych osób ochranianych, prowadzonej przez Zespół powołany Dziennikiem Szefa BOR Nr Z-196/2016 z dnia 10.10.2016 r. oraz w wyniku bieżącego przeglądu dokumentacji regulującej działania ochronne.

Dezaktualizacja przedmiotowych instrukcji polegała na nieaktualności:

-          planów infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej szpitali,

-          danych kontaktowych pracowników szpitali,

-          zadań dla komórek organizacyjnych Biura Ochrony Rządu.

Podkreślenia wymaga fakt, że zasady hospitalizacji osób podlegających ochronie zawierają inne dokumenty BOR, w tym m.in. plany działania grup ochronnych, które są opracowywane dla każdej grupy ochronnej z chwilą jej powołania. Plany te są niejawne i określają sposób postępowania w przypadku konieczności hospitalizacji danej osoby ochranianej. Ponadto przedmiotowe instrukcje nie wykluczały innych szpitali do udzielenia pomocy osobom ochranianym.

Procedowanie dotyczące wycofania w. wym. instrukcji rozpoczęło się z chwilą zakończenia prac przez Zespół tj. w dniu 20 stycznia 2017 r. i polegało na przygotowaniu stosownych dokumentów oraz przeprowadzeniu sprawdzeń formalno-prawnych i zakończyło się w dniu 9 lutego 2017 r. przesłaniem do podpisu przygotowanego Zarządzenia, które zarejestrowane zostało w Kancelarii BOR w dniu 10 lutego 2017 r. w godz. jej pracy tj. w godz. 8.15 - 16.15.

Zarządzenie Nr 19/2017 zostało opublikowane w biuletynie aktów prawnych Biura Ochrony Rządu w dniu 10 lutego 2017 r. o godz. 12, min.48 i 14 sekund.

Z poważaniem,
kpt. Grzegorz Bilski
Zespół Komunikacji Medialnej i Społecznej
Biuro Ochrony Rządu

Wypełnij PIT-a za darmo i pomóż Fundacji Radia ZET

Po wypadku w Oświęcimiu premier Szydło przebywała tydzień w Wojskowym Instytucie Medycznym.

RadioZET.pl/MAG, KM