Zamknij

Zmiany w kanonie lektur szkolnych i nowy przedmiot. Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenia

16.08.2021 15:52

Zmiany w kanonie lektur, dodanie podstawy programowej z przedmiotu historia tańca i zmiana sposobu realizowania zajęć przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie - to najważniejsze kwestie ujęte w rozporządzeniach podpisanych przez Przemysława Czarnka. 

Przemysław Czarnek
fot. Zbyszek Kaczmarek/REPORTER

Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie dotyczące zmian w kanonie lektur z języka polskiego. Nowy wykaz lektur zawiera m.in. dzieła Jana Pawła II, Stefana Wyszyńskiego oraz Zofii Kossak-Szczuckiej, polskiej powieściopisarki i współzałożycielki dwóch tajnych organizacji w okupowanej Polsce.

Zmiany w kanonie lektur szkolnych od 1 września

Zmieniony kanon lektur będzie obowiązywał od 1 września 2021 roku w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach IV-VI oraz VII i VIII szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych.

''Zmiany dotyczą głównie lektur uzupełniających (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej – propozycji lektur do wspólnego i indywidualnego czytania) i polegają na zaproponowaniu  takich pozycji książkowych, które warto omawiać z uczniami ze względu na ich walory edukacyjne i wychowawcze (czytelny system wartości), elementy konstrukcyjne utworu (konstrukcja świata przedstawionego, wyraziście zarysowana akcja) oraz warstwę językową utworu (polszczyzna staranna, pozbawiona wulgaryzmów i kolokwializmów, nadmiernych ozdobników)'' - napisano na stronie resortu edukacji i nauki. 

Historia tańca w szkołach ponadpodstawowych

Drugie rozporządzenie podpisane przed ministra edukacji i nauki dotyczy wprowadzenia dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum podstawy programowej dla przedmiotu historia tańca w zakresie rozszerzonym. Szkoły będą mogły uwzględnić w planie nauczania zajęcia z tego przedmiotu od roku szkolnego 2023/2024.

Jak podaje MEiN, zmiana w tym zakresie zarówno w podstawie programowej, jak i ramowych planach nauczania dla publicznych szkół (określenie wymiaru godzin), została wprowadzona na wniosek Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

Zmiana sposobu realizowania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie

Kolejna zmiana obowiązująca od nowego roku szkolnego, czyli 1 września, polega na wykreśleniu zalecenia realizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ) na pierwszej i ostatniej godzinie lekcyjnej. 

''Zmiana nie nakłada obligatoryjnego obowiązku innego planowania rozkładu lekcji. Pozwoli natomiast dyrektorowi planować je w najbardziej optymalny sposób, bez narzucania, że powinny być one na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. Zajęcia WDŻ nie są jedynymi zajęciami  w szkole z podziałem na grupy. Nauczycielom przedmiotu WDŻ powinny zostać zapewnione takie same warunki pracy jak mają inni nauczyciele'' - czytamy w uzasadnieniu. 

loader

RadioZET.pl