Zamknij

Zmiany w szkołach od 1 września. Czarnek pokazał projekt rozporządzenia

25.05.2022 12:08
Przemysław Czarnek
fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przygotowuje kolejny pakiet zmian w szkołach. W przyszłym roku szkolnym 2022/2023 rozszerzeniu miałaby ulec podstawa programowa przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. MEiN zaprezentowało projekt rozporządzenia.

Przemysław Czarnek przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia ws. podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. Skierowano go w środę do konsultacji publicznych. MEiN chce, aby zmiany w szkołach weszły w życie od 1 września 2022 roku. 

Nadchodzą zmiany w szkołach. Co proponuje minister Czarnek?

Projekt zmian zakłada rozszerzenie podstawy programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach ponadpodstawowych, m.in. o treści związane z obronnością państwa, nabyciem umiejętności strzelectwa oraz przygotowaniem uczniów do radzenia sobie z zagrożeniami wywołanymi działaniami wojennymi. "Wzrastające zagrożenie bezpieczeństwa państwa wymaga uzupełniania celów kształcenia i treści nauczania" – czytamy w uzasadnieniu.

Zgodnie z projektem zakres nauczania podstaw pierwszej pomocy zostanie uzupełniony o znajomość zasad pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia z użyciem broni konwencjonalnej. Edukacja zdrowotna zastąpiona ma zostać edukacją obronną obejmującą wymagania z zakresu: reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi, cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym i szkolenia strzeleckiego. W ramach szkolenia strzeleckiego uczeń ma poznać zasady składania i rozkładania broni oraz nauczyć się strzelać z wykorzystaniem: broni kulowej, pneumatycznej, replik broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych albo laserowych.

W przypadku szkół, które nie mają dostępu do wymienionych w projekcie rozporządzenia rodzajów strzelnic, realizacja szkolenia strzeleckiego ma być obowiązkowa od roku szkolnego 2024/2025. Do tego czasu szkoły te będą mogły prowadzić zajęcia z tego zakresu w miarę dostępnych możliwości.

W projekcie są też zawarte zmiany nauczania w szkołach ponadpodstawowych języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Są one konsekwencją znowelizowania w lutym br. przez Przemysława Czarnka rozporządzenia. Zgodnie z nim od 1 września 2022 roku zmieszona zostaje liczba godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej z trzech godzin tygodniowo do godziny tygodniowo.

RadioZET.pl/PAP

C