Zamknij

Zmiany w szkołach od 1 września. Uczniów i nauczycieli czeka mała rewolucja

01.09.2022 10:31

Nowości, które czekają uczniów i nauczycieli w nowym roku szkolnym, nie wywrócą edukacji do góry nogami, jak reforma likwidująca gimnazja. MEiN wprowadziło jednak szereg drobnych zmian, które w istotnym stopniu mogą zmienić rzeczywistość polskich szkół. Zebraliśmy w tym tekście wszystkie pomysły resortu edukacji, które wejdą w życie 1 września.

Szkoła
fot. TADEUSZ KONIARZ/REPORTER

Zmiany w roku szkolnym 2022/23 dotyczą wielu obszarów edukacji. Od nowych zasad organizacji pracy nauczycieli, przez nowości w programie nauczania po zmiany na egzaminie maturalnym.

Zmiany w szkołach. Historia i Teraźniejszość zamiast WOS-u

Od 1 września w szkołach ponadpodstawowych pojawi się nowy przedmiot Historia i Teraźniejszość, który zastąpi Wiedzę o Społeczeństwie. Treści przedmiotu będą obejmowały zagadnienia z obecnej podstawy programowej WOS-u w zakresie podstawowym oraz zagadnienia z historii najnowszej – dzieje powojenne od 1945 r. do 2015 r. w Polsce i na świecie.

Zobacz też: Rozpoczęcie roku szkolnego i harmonogram 2022/23. [KALENDARZ]

Przedmiot ma wielu krytyków, a najwięcej zastrzeżeń zgłaszanych jest wobec podręcznika prof. Wojciecha Roszkowskiego. Lista zarzutów jest długa. Według krytyków podręcznik jest pełen przekłamań i propagandy. Znalazły się w nim również fragmenty atakujące osoby LGBT czy dzieci urodzono dzięki metodzie in-vitro. Ministerstwo Edukacji i Nauki nie wyklucza, że kontrowersyjny fragment podręcznika, w którym padają słowa o “hodowli dzieci” - zniknie z tej książki.

Zmiany na maturze 2023

Spore zmiany czeka też egzamin maturalny. Pierwszy raz przystąpią do niego absolwenci liceum czteroletniego po wprowadzonych zmianach. Przedstawiciele MEiN oraz CKE zapowiadają, że matura będzie bardziej wymagająca niż matury, które uczniowie pisali w starym systemie 6+3, czyli z gimnazjami. Resort weźmie jednak pod uwagę okres pandemiczny, więc egzamin nie będzie aż tak trudny, jak planowano przed COVID-19.

Matura 2023 z języka polskiego na poziomie podstawowym będzie się nieco różniła od tegorocznej: 

  • Czas na rozwiązanie zadań zostanie wydłużony ze 170 do 240 minut
  • Uczeń otrzyma nie jeden, a dwa arkusze
  • Arkusz 1 będzie zawierał test Język w użyciu, który ma sprawdzić umiejętność czytania ze zrozumieniem, argumentowania, znajomości zasad i posługiwania się poprawną polszczyzną (maksymalna liczba pkt. to 10) oraz Test historycznoliteracki, który ma sprawdzić znajomość problematyki lektur obowiązkowych (maksymalna liczba pkt. to 15).
  • Arkusz 2 będzie zawierał temat wypracowania, które będzie musiał napisać uczeń (maksymalna liczba pkt. to 35).

Zmiany dotyczą też egzaminu maturalnego z matematyki dla uczniów, którzy przeszli już przez system 8+4, a więc bez gimnazjów. Na rozwiązanie zadań będzie więcej czasu (180 a nie 170 minut). Zadań otwartych może być między 7 a 13, gdy na starym egzaminie było ich maksymalnie 7 (z wyjątkiem lat 2015-2020, wówczas przygotowano ich 9). Punktacja pozostanie bez zmian: maksymalnie można zdobyć 46 punktów (29 pkt. za zadania otwarte, 17 pkt. za zadania zamknięte).

W roku szkolnym 2022/23 wrócą również egzaminy ustne.

Psycholog specjalny w szkołach 

Szkoły od 1 września 2022 roku będą musiały zatrudnić psychologa specjalnego, który ma zapewnić dzieciom odpowiednią opiekę i pomoc psychologiczno-pedagogiczną. MEiN stawia takiej osobie konkretne wymagania. Kandydat musi mieć ukończone studia magisterskie lub studia pierwszego bądź drugiego stopnia na kierunku pedagogika specjalna lub w zakresie pedagogiki (oraz ukończony kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej, lub w zakresie edukacji włączającej). 

Zmiany w pracy nauczycieli 

Od 1 września MEiN wprowadza zmiany w Karcie Nauczyciela. Znikną stopnie awansu nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Skrócony zostanie okres, po przepracowaniu którego nauczyciel będzie mógł uzyskać stopień nauczyciela mianowanego, z 6 lat do 4 lat. 

Zmieni się procedura awansu. Nie będzie już staży, opracowywania planów rozwoju zawodowego oraz sprawozdań z ich realizacji. Ministerstwo chce w ten sposób położyć większy nacisk na umiejętności praktyczne nauczycieli.

Nauczyciel ma być też zobligowany do dłuższej pracy w szkole. MEiN w ramach 40-godzinnego czasu pracy wprowadziło konsultacje dla uczniów lub wychowanków lub ich rodziców. Nauczyciele zatrudnieni na co najmniej pół etatu będą musieli na to poświęcić godzinę w tygodniu, natomiast pedagodzy pracujący w wymiarze niższym niż poł etatu - godzinę w ciągu dwóch tygodni. 

MEiN zapowiedziało również podwyżki rzędu 20 proc. dla nauczycieli, którzy pracują w zawodzie najkrócej. Na wyższe wypłaty nie mogą liczyć natomiast pedagodzy o najdłuższym stażu.

Nowa podstawa programowa przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa 

Edukacja dla Bezpieczeństwa będzie obowiązkowa dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej oraz klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Uczniowie dowiedzą się, jak zachować się w przypadku zagrożenia działaniami wojennymi, odbędą edukację obronną, która zakłada również naukę strzelania oraz nauczą się udzielać pierwszej pomocy osobom zranionym bronią konwencjonalną.  

Zmiany w zwolnieniach z WF-u? 

Rząd chce też ukrócić zjawisko częstych zwolnień z zajęć Wychowania Fizycznego. Minister sportu Kamil Bortniczuk zapowiadał, że szkoły mają już od września 2022 roku honorować tylko zwolnienia od lekarzy specjalistów, a nie od rodziców czy lekarza rodzinnego w przypadku zwolnień semestralnych i dłuższych. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek pozytywnie odniósł się do tej propozycji. Na razie jednak nie zmieniono przepisów.

loader

RadioZET.pl