Zamknij

PiS nie chce zwolnić emerytów z PIT. Czemu? Bo spowodowałoby to prawny bałagan

Redakcja
07.03.2018 08:42
Emerytury
fot. Pixabay

PiS wnioskuje o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu PO przewidującego zwolnienie emerytur z podatku dochodowego (PIT). Zdaniem autorów projektu zmiana zachęciłaby emerytów do aktywności zawodowej, ale PiS jest zdania, że doprowadziłaby do prawnego bałaganu.

Michał Szczerba (PO) przedstawiając projekt, zwrócił uwagę, że w Sejmie rozpoczyna się ważna dyskusja o projektach opozycji, które mają na celu odpowiedź na trzy wyzwania. Chodzi o wzrost dochodów polskich emerytów, zachęcenie osób starszych do opóźnienia momentu przejścia na emeryturę i kontynuowanie aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego, zachęcenie do podejmowania aktywności zawodowej przez emerytów.

Zagłosuj

Czy popierasz proponowany przez PiS projekt zmian w systemie emerytalnym?

Liczba głosów:

Komentarze PiS i PO

— Emeryci i renciści mówią o tym bardzo wyraźnie, że emerytury w Polsce są za małe — mówił poseł. Według niego 5 proc. emerytów żyje poniżej granicy ubóstwa. Boli ich — jak mówił poseł, że hasło „pokora i praca” zostało zastąpione pychą i bezwstydną arogancją władzy.

Poseł poinformował, że jego klub przygotował dwa projekty, ale nie zostały one dołączone do wspólnych prac. Projekt, którego pierwsze czytanie odbyło się we wtorek, dotyczy osób, które mimo przejścia na emeryturę zdecydują się pracować. Dlatego, aby podnieść opłacalność dorabiania na emeryturze, zaproponowano zwolnienie emerytur z PIT. — Opodatkowanie wyłącznie wynagrodzenia sprzyjać będzie podejmowaniu aktywności zawodowej osób na emeryturze i pozwoli zwiększyć dochody emerytów z pracy — tłumaczył Szczerba.

Jerzy Gosiewski z PiS mówił o szczytnych celach przedstawianych przez autorów projektu, krytykował jednocześnie zawarte w nim regulacje. — Autorzy projektu tejże ustawy proponują mało udolne rozwiązania tworzące prawny bałagan — ocenił Gosiewski. Zwrócił uwagę na wątpliwości związane np. ze stosowaniem zawartych w projekcie przepisów o świadczeniu rekompensacyjnym oraz brak w przepisie dotyczącym „unettowienia” emerytur algorytmu odtwarzania wysokości świadczenia.

— Ponadto przepis ten odbiera możliwość odliczenia z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu w kwotach uwzględniających pobrany podatek — mówił poseł.

— Analizując te i wszystkie inne złe skutki proponowanej ustawy, klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość wnosi o odrzucenie w całości w pierwszym czytaniu [...] poselskiego projektu o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw — poinformował.

Czego dotyczy projekt?

Jak napisano na stronie internetowej Sejmu, projekt dotyczy zwolnienia z PIT emerytury lub renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego wypłacanej przez ZUS lub KRUS, co zgodnie z uzasadnieniem oznacza konieczność unettowienia tych świadczeń i skorygowania kwoty najniższej emerytury (1000 zł) o kwotę opodatkowania PIT-em.

Projekt uwzględnia także preferencyjne opodatkowanie dochodów przysługujących osobom samotnie wychowującym dzieci, ulgę rehabilitacyjną czy ulgę na dzieci. Emerytom, którym przysługiwałoby prawo do tych ulg w przypadku opodatkowania dochodów, przyznawane by było specjalne świadczenie rekompensacyjne ustalane na takich samych zasadach jak ulgi dla podatników PIT.

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że jego celem jest zwiększenie aktywności osób starszych lub pobierających renty rodzinne. Wskazano, że niska aktywność zawodowa ludzi pobierających świadczenia emerytalne szczególnie mocno odróżnia Polskę in minus od krajów najwyżej rozwiniętych.

RadioZET.pl/pap/maal