Zamknij

Piotr Wawrzyk: RPO, UW. Sylwetka kandydata PiS na Rzecznika Praw Obywatelskich

19.01.2021 15:41
Piotr Wawrzyk: RPO, PSL, UW. Sylwetka kandydata PIS na Rzecznika Praw Obywatelskich
fot. Mateusz Grochocki/East News

Piotr Wawrzyk, wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na Rzecznika Praw Obywatelskich. To, kto zastąpi na stanowisku Adama Bodnara, może rozstrzygnąć się już w tę środę, kiedy Sejm będzie głosował nad wyborem RPO. Wawrzyk to jedna z trzech zgłoszonych osób; pozostali kandydaci to Zuzanna Rudzińska-Bluszcz i Robert Gwiazdowski.

  • Sejm po raz kolejny będzie próbował wybrać RPO. Głosowanie odbędzie się na środowym posiedzeniu
  • 5-letnia kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara upłynęła na początku września, ale nadal pełni on tę funkcję do czasu powołania swego następcy
  • We wtorek sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka będzie opiniowała kandydatów na RPO

Piotr Wawrzyk – kandydat na RPO

Piotr Wawrzyk, kandydat PiS na Rzecznika Praw Obywatelskich jest wiceszefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, posłem na Sejm i doktorem habilitowanym nauk o polityce. Wawrzyk ukończył stosunki międzynarodowe i prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W 2006 został doktorem nauk humanistycznych na podstawie rozprawy pt. Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej, stopień ten uzyskał w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Zobacz także

Piotr Wawrzyk: UW

Stopień doktora habilitowanego nauk społecznych Piotr Wawrzyk uzyskał na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w 2014. Został adiunktem w Instytucie Europeistyki na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował również na uczelniach w Kielcach i Pułtusku. Wawrzyk specjalizuje się w problematyce współpracy międzynarodowej i europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, międzynarodowego, a także europejskiego prawa cywilnego i rodzinnego oraz systemów prawnych państw europejskich.

Zanim trafił do MSZ, pracował m.in. w Biurze Komisji Sejmowych Kancelarii Sejmu oraz Zespole Prawnym Departamentu Integracji Europejskiej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wawrzyk uczestniczył też w negocjacjach akcesyjnych z Unią Europejską, pełnił funkcję eksperta do spraw realizacji zobowiązań akcesyjnych, współpracował z Departamentem Legislacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, a także brał udział w pracach komisji sejmowych i senackich zajmujących się wdrażaniem prawa Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego.

Piotr Wawrzyk: PSL, PiS 

Kandydat PiS na RPO przez kilkanaście lat należał do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pomimo tego, parlamentarzyści PSL nie będą popierali jego kandydatury w trakcie głosowania. Kandydatem ludowców i Konfederacji jest prof. Robert Gwiazdowski.

2 lutego 2018 Wawrzyk został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Odpowiadał za sprawy parlamentarne, prawne, traktatowe, konsularne, dotyczące Narodów Zjednoczonych oraz praw człowieka.

Piotr Wawrzyk od 2019 roku jest posłem PiS. W wyborach parlamentarnych w 2019 uzyskał mandat w okręgu kieleckim, otrzymując 6750 głosów. Po wygranych wyborach ustąpił z funkcji w MSZ, gdzie powrócił w randze sekretarza stanu. Wawrzyk zajmuje się członkostwem Polski w UE, kwestiami prawnymi, prawno-traktatowymi, dotyczącymi Narodów Zjednoczonych oraz konsularnymi i parlamentarnymi.

Rzecznik Praw Obywatelskich: kiedy zostanie wybrany?

Rzecznikiem Praw Obywatelskich dalej jest Adam Bodnar. Posłowie już dwukrotnie próbowali wybrać jego następcę. Za każdym razem jedyną zgłoszoną (przez kluby KO i Lewicy) była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Prawo i Sprawiedliwość jednak nie poparło kandydatki.

Obecnie kandydatami na nowego RPO są wysunięty przez PSL i Konfederację Robert Gwiazdowski, mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz oraz zgłoszony przez PiS wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Termin zgłaszania kandydatów upłynął 29 grudnia.  RPO powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów.

Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika (na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw ma miesiąc), Sejm powołuje na to stanowisko inną osobę.

RadioZET.pl/PAP/PAB