Zamknij

Senat podjął decyzję ws. lex Czarnek. "Wysokie prawdopodobieństwo naruszenia konstytucji"

04.02.2022 16:24

Jest decyzja Senatu ws. lex Czarnek. W piątek senatorowie opowiedzieli się przeciwko nowelizacji Prawa oświatowego. Za odrzuceniem noweli bez poprawek głos oddało 51 senatorów. Przeciw opowiedziało się 45, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Nowela wraca teraz do Sejmu.

obrady w Senacie
fot. PAP/Paweł Supernak

W piątek Senat rozpatrywał lex Czarnek, czyli przygotowaną przez MEiN nowelę Prawa oświatowego, wzmacniającą rolę kuratorów oświaty oraz zmieniającą zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach. Następnie przeprowadzono głosowanie.

Za odrzuceniem noweli głosowało 51 senatorów, 45 było przeciwko, a 1 senator wstrzymał się od głosu. Tym samym Senat rekomenduje Sejmowi odrzucenie nowelizacji. Nowelizacja trafi teraz z powrotem do Sejmu.

We wtorek za odrzuceniem noweli opowiedziała się senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W styczniu za odrzuceniem nowelizacji opowiedziały się także senackie Komisje: Nauki, Edukacji i Sportu oraz Obrony Narodowej.

Senat za odrzuceniem w całości lex Czarnek

Senator Bogdan Zdrojewski (KO), omawiając wniosek połączonych komisji nauki i obrony narodowej, wyliczał te argumenty senatorów przeciwko ustawie, które w czasie obrad były wspólne. - Po pierwsze, nie zaakceptowano zwiększenia roli kuratorów kosztem gminnych samorządów, ich nabytych praw i logiki odpowiedzialności. Po drugie, zanegowano nową koncepcję kuratorów do uczestnictwa w procesie odwoływania dyrektorów placówek szkolnych podlegających gminie – mówił Zdrojewski. Dodał, że senatorowie uznali za zbyt daleko idącą ingerencję kuratorów w procesie odwoływania nauczycieli ze stanowisk kierowniczych.

Podkreślono wysokie prawdopodobieństwo naruszenia konstytucji poprzez zmianę w realizacji zadań własnych gminy, jakim jest – zgodnie z resztą z ustawą – zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym wypadku edukacji publicznej. senator Bogdan Zdrojewski (KO)

Senatorowie byli też zaniepokojeni tym, że proponowane przepisy mogą spowodować zmniejszenie aktywności organizacji pozarządowych w szkołach.

Zgodnie z nowelizacją dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek – nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje – uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator będzie miał 30 dni na wydanie opinii.

Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie.

loader

RadioZET.pl/PAP - Szymon Zdziebłowski, Agata Zbieg, Danuta Starzyńska-Rosiecka