Zamknij

Senat przeciw lex TVN. Projekt ustawy wraca do Sejmu

09.09.2021 17:04

Senat odrzucił projekt ustawy lex TVN. Głosowanie w tej sprawie odbyło się na posiedzeniu izby wyższej w czwartek po południu.

Senat przeciw lex TVN
fot. PAP/Piotr Nowak

Odrzucenie projektu ustawy lex TVN oznacza, że wraca ona do Sejmu. By trafiła na biurko prezydenta RP, potrzebne jest odrzucenie sprzeciwu Senatu przez Sejm.

Głosowało 93 senatorów. Za jej odrzuceniem było 53, przeciwko 37, od głosu wstrzymało się 3 senatorów. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji wraca na obrady Sejmu. 

Senat przeciw lex TVN. Projekt ustawy wraca do Sejmu

Senator Barbara Zdrojewska (KO) podkreśliła, że nowelizacja dotyka bezpośrednio TVN, telewizję Grupy Discovery, która od lutego 2020 r. stara się o przedłużenie koncesji nadawczej stacji TVN24, ale "KRRiT wciąż nie podjęła decyzji w tej sprawie". Przypomniała, że aktualna koncesja dla TVN24 wygasa 26 września 2021 r.

- Biuro Legislacyjne Senatu w konkluzji swojej opinii stwierdza, że nowelizowana ustawa nie powinna stać się częścią systemu prawnego, ponieważ narusza szereg przepisów Konstytucji RP, postanowienia traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki sporządzonego w Waszyngtonie 21 marca 1990 r., a także traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej – podkreśliła senator Barbara Zdrojewska. Zwróciła uwagę, że senatorowie wysłuchali m.in. "ekspertyzy przygotowanej przez zespół doradców ds. kontroli konstytucyjności prawa przy Marszałku Senatu RP X kadencji".

"Ustawa przyjęta w wyniku nielegalnej reasumpcji"

Zdrojewska przypomniała, że według tej opinii, "ustawa przyjęta w wyniku nielegalnej reasumpcji głosowania narusza konstytucyjne zasady zaufania obywateli do państwa, ochrony praw słusznie nabytych, ochrony własności prywatnej, swobody prowadzenia działalności medialnej, wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Jest też niezgodna z umową polsko-amerykańską".

RadioZET.pl/PAP - Anna Kruszyńska