Zamknij

Wybór nowego RPO w Senacie. Prof. Wiącek odpowiadał na pytania senatorów

21.07.2021 12:33

Senat zajmuje się sprawą wyrażenia zgody na powołanie prof. Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich. Bezpośrednio po debacie ma odbyć się głosowanie. 

Prof. Marcin Wiącek
fot. Jakub Kaminski/East News

Senat zajmuje się w środę wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich. W debacie nad kandydaturą wybranego przez Sejm prof. Marcina Wiącka senatorowie zadają prawnikowi pytania. Następnie ma odbyć się głosowanie.

Po posiedzeniu senackiego klubu PiS, wicemarszałek Senatu Marek Pęk w rozmowie z dziennikarzami wyraził nadzieję, że w piątek nowy RPO będzie mógł złożyć ślubowanie.

Prof. Marcin Wiącek nowym RPO? Wkrótce głosowanie w Senacie

Podczas przemówienia w Senacie prof. Wiącek podkreślił, że nie należy i nigdy nie należał do żadnej partii politycznej. Zaznaczył też, że ważne jest dla niego doprecyzowanie i rozwijanie kierunków działania RPO, aby skuteczniej wspierały osoby z uzasadnionym poczuciem wykluczenia, wynikającym np. z niepełnosprawności, nieporadności, kryzysu bezdomności, osobistych przekonań.

- Zapewniam, że w Biurze RPO otworzę szeroko drzwi osobom potrzebującym rady, wsparcia czy działań procesowych - dodał.

Kandydat na RPO podkreślił, że docenia i będzie kontynuował wysiłki, jakie były podejmowane przez ostatnich 30 lat zmierzające do wprowadzenia Polski do grona w tolerancyjnych i świadomych społeczeństw o najwyższej kulturze prawnej.

- Jednocześnie stanowczo odradzam, a jako Rzecznik sprzeciwiałbym się temu, aby w ramach sporu politycznego szafować takimi wartościami jak skuteczność objęcia obywateli RP mechanizmami ochrony prawnej wynikającymi z praw międzynarodowego w tym z traktatów konstytuujących UE. Podkreślam, że od początku mojej aktywności naukowej prezentowałem i nadal popieram pogląd o prymacie naszej konstytucji nad wszelkimi umowami międzynarodowymi - wskazał prof. Wiącek. Dodał, że nadrzędność konstytucji akcentowana jest w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.

Prof. Wiącek powiedział, że widzi też potrzebę wzmożenia działań RPO w obszarze urzeczywistnienia praw człowieka. W tej materii wymienił m.in. prawo do życia w czystym środowisku, prawo do pokojowego demonstrowania swoich poglądów, prawo do niezależnego i sprawnego rzetelnego sądu. prawo do ochrony zdrowia. - Działania moje jako RPO chciałbym oprzeć na trzech definiujących się filarach, jakimi są godność, równość i dialog - podkreślił Wiącek.

Sejm powołał prof. Marcina Wiącka na RPO

Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje marszałkowi Sejmu oraz grupie co najmniej 35 posłów. Kandydaturę Wiącka zgłosiły wspólnie klub PiS i kluby opozycyjne - PSL-Koalicja Polska, UED, Konserwatyści oraz Lewicy, a także koło Polska 2050 oraz Polskie Sprawy. Sejm wybrał go na nowego RPO na początku lipca.

Ustawowa kadencja RPO Adama Bodnara upłynęła we wrześniu ubiegłego roku. Z uwagi na brak wyboru jego następcy Bodnar pozostawał na stanowisku do zeszłego czwartku. Zgodnie z ustawą o RPO mimo upływu kadencji Rzecznik nadal pełni swój urząd do czasu powołania przez parlament następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że przepis ustawy, który na to zezwala, jest niekonstytucyjny. Przepis ten stracił moc obowiązującą 15 lipca. 

RadioZET.pl/PAP