Zamknij

RPO: Jeżeli prezes NIK-u zwróci się do mnie z prośbą o interwencję, to przeanalizuję tę sprawę

Redakcja
18.10.2021 16:45
prof. Marcin Wiącek
fot. PAP

- Każdy, kto uważa, że w jego sprawie doszło do naruszenia wolności praw człowieka, może zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeżeli Marian Banaś zwróci się do mnie z prośbą o interwencję, to na pewno przeanalizuję jego sprawę - mówił w Radiu ZET Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, postępowanie wobec Mariana Banasia powinno być prowadzone w sposób przejrzysty. - Nikt nie może mieć wątpliwości, co do intencji, które przyświecają przy prowadzeniu tego postępowania. Gdyby prezes zwrócił się do mojego urzędu, aby podjąć działania, to zgodnie z ustawą o RPO mógłbym to zrobić - przyznał w Radiu ZET prof. Marcin Wiącek.

Dopytywany przez Joannę Komolkę, czy w sprawie prezesa Najwyższej Izby Kontroli powinna powstać sejmowa komisja śledcza, odpowiedział: “Powołanie komisji śledczej jest rozstrzygnięciem politycznym. To nie mi decydować w tej sprawie. To sprawa polityczna, a ja jako prawnik nie mam kompetencji, żeby się w tej sprawie wypowiadać.

"Wybieram się na teren objęty stanem wyjątkowym. Dla mnie ochrona godności każdego człowieka jest najważniejsza"

- Wybieram się na teren objęty stanem wyjątkowym. Wizytację Rzecznika Praw Obywatelskich są niezapowiedziane, dlatego nie mogę ujawniać szczegółów kontroli. Dla mnie najważniejsza jest ochrona godności każdego, kto przebywa na terytorium Polski - tak sytuację na granicy z Białorusią skomentował w  Radiu ZET Rzecznik Praw Obywatelskich. Zdaniem prof. Marcina Wiącka, specustawa o budowie muru na granicy z Białorusią zawiera pewne nieprawidłowości.

Pytany przez Joannę Komolkę o stosowanie procedury push-backów wobec osób, które przekraczają polską granicę, odpowiedział: -Chciałbym zweryfikować sytuację na miejscu. My, jako Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, robimy wszystko to, co jest możliwe. Mamy wstęp na tereny objęte stanem wyjątkowym. Wspólnie z pracownikami Polskiego Czerwonego Krzyża świadczymy pomoc humanitarną. Mam obowiązek dbać o godność każdego człowieka.

- Należy apelować o to, aby w pełni były respektowane standardy wynikające z prawa międzynarodowego dot. uchodźców. Uważam, że należy również wykonać postanowienia Europejskiego Trybunały Praw Człowieka i na tereny objęte stanem wyjątkowym powinni zostać wpuszczeni przedstawiciele organizacji społecznych oraz lekarze i prawnicy - zaznaczył Rzecznik Praw Obywatelskich w Radiu ZET.

Rzecznik Praw Obywatelskich, na antenie Radia ZET, wyraził wątpliwości odnośnie projektu specustawy o budowie muru na granicy. - Projekt zakłada możliwość wydania przez wojewodę rozporządzenia o zakazie przebywania na terenie budowy muru. Mam podstawy do sformułowania wątpliwości dotyczące tego rozwiązania - podkreślił prof. Marcin Wiącek. RPO przyznał, że budowa muru będzie zwolniona z przepisów prawa budowlanego i praw ochrony środowiska. - Planuję wystąpienie dotyczące projektu tej ustawy. Trudno przyznać [czy budowa muru na granicy - red.] rozwiąże problem. Ta sytuacja wymaga podjęcia pewnych kroków na poziomie polityki zagranicznej. Samo wybudowanie muru nie jest naruszeniem prawa, bo każdy ma prawo chronić swoją granicę - podsumował Rzecznik Praw Obywatelskich.

"Procedury przekazywania dotacji z budżetu państwa powinny być kontrolowane przez sądy"

- Dotacje z budżetu państwa powinny istnieć. Organizacje społeczne powinny mieć możliwość ubiegania się o takie dotacje. Ta procedura powinna odbywać się jednak zgodnie z zasadą równości i na podstawie przejrzystych reguł. Każda organizacja ma prawo zwracać się z prośbą o dofinansowanie swojej działalności ze środków budżetowych, czy unijnych - mówił w Radiu ZET prof. Marcin Wiącek. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, system rozdzielania środków publicznych nie spełnia odpowiednich standardów.

- Procedury [przekazywania dotacji z budżetu państwa - red.] powinny odbywać się w przejrzystych i transparentnych procedurach, podlegających efektywnej kontroli sądowej. Będziemy przyglądać się tej sprawie. Moim zdaniem, pieniądze przeznaczone na działalność organizacji społecznych powinny być rozdysponowywane na podstawie precyzyjnych zasad. Nie może być żadnej wątpliwości w tej sprawie, jeśli chodzi o równość i transparentność. Te procedury powinny odbywać się pod kontrolą sądów - podsumował Rzecznik Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich został zapytany o organizacje Marszów Niepodległości. - Każdy ma prawo korzystać z wolności zgromadzeń oraz wolności wypowiedzi. Jednak, jeżeli podczas zgromadzeń pojawiają się wypowiedzi naruszające godność człowieka, to organy państwa powinni reagować. Każdy, kto bierze udział w jakimkolwiek zgromadzeniu ma prawo wyrażać własne zdanie, ale musi pamiętać o poszanowaniu drugiego człowieka. Jeśli tak się nie dzieje, to Policja, czy prokuratura powinna reagować - przyznał prof. Marcin Wiącek.

RadioZET.pl