Zamknij

KE wnosi pozew przeciwko Polsce

Redakcja
25.01.2018 13:34
KE wnosi pozew przeciwko Polsce
fot. Flickr

Komisja Europejska poinformowała w czwartek, że skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE pozew przeciwko Polsce w związku z wdrażaniem unijnych przepisów dotyczących prawa autorskiego.

„Komisja Europejska postanowiła dzisiaj wnieść do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z niedopełnieniem przez to państwo obowiązku powiadomienia o pełnej transpozycji (częściowy brak transpozycji) do prawa krajowego przepisów UE dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym (dyrektywa 2014/26/UE)” — napisała KE w komunikacie.

KE zwróciła się do TSUE o nałożenie na Polskę kary finansowej w wysokości 87 612 euro za dzień opóźnienia. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego do 10 kwietnia 2016 roku.

Zobacz także

Komisja Europejska rozpoczęła też w czwartek postępowanie wobec Polski, Danii, Włoch, Holandii i Portugalii o naruszenie unijnego prawa w sprawie zamówień publicznych w sektorze obrony.

— Komisja postanowiła dziś wysłać wezwanie do usunięcia uchybienia do Danii, Włoch, Holandii, Polski i Portugalii, ponieważ kraje nie stosują — lub robią to niewłaściwie — przepisów UE dotyczących zamówień publicznych na rynkach obrony i bezpieczeństwa — poinformowała KE.

Chodzi o dyrektywę w sprawie zamówień publicznych w dziedzinie obronności.

Zobacz także

— Zapewnienie efektywnego wydawania publicznych środków na obronę leży w interesie wszystkich: władz publicznych, przemysłu i, co najważniejsze, naszych obywateli — poinformowała w czwartek Elżbieta Bieńkowska, unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego.

RadioZET.pl/PAP/KM