Komisja Europejska przedstawiła listę uwag do Polski. Pięć poważnych upomnień i jedno ponaglenie

Redakcja
19.07.2018 15:10
Unia
fot. Pixabay

Komisja Europejska wysłała do Polski pięć upomnień dotyczących niepełnego wdrożenia prawa UE lub jego naruszania. Co ważne, KE wystosowała także ponaglenie, a to oznacza drugi etap postępowania o złamanie prawa UE.

Pierwsze upomnienie Polska otrzymała za naruszenie przepisów o środowisku. Chodzi m.in. o brak zabezpieczenia miejsc szczególnie chronionych i miejscowe przepisy, które są niezgodne z unijnymi. Drugie upomnienie dotyczy recyklingu. UE twierdzi, że w Polsce nie istnieje rejestr wycofanych aut i kontrola nad ich złomowaniem i utylizacją. Trzecie upomnienie dotyczy wdrożenia unijnych przepisów cyberbezpieczeństwa, a czwarte przepisów regulujących pobyt studentów spoza UE. W piątym upomnieniu zwrócono uwagę na brak informacji o wdrażaniu systemów informujących o sytuacji na drogach.

Zobacz także

Ponaglenie wystosowano ze względu na niepełne wdrożenie przepisów dot. rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Istnieje dyrektywa, która określa minimalne wymogi w tej kwestii. Wymienia m.in. punkty ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania gazu i wodoru. Według strony polskiej prace nad tym trwają. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy zaległości nie zostaną nadrobione, KE skieruje pozew do Trybunału Sprawiedliwości.

RadioZET.pl/Gazeta.pl/maal