Zamknij

Najnowsze ostrzeżenia MSZ dla turystów. Do tych krajów podróż lepiej odłożyć na później

Redakcja
03.08.2017 13:37
Najnowsze ostrzeżenia MSZ dla turystów. Do tych krajów podróż lepiej odłożyć na później
fot. Flickr

Ministerstwo Spraw Zagranicznych na swoich stronach regularnie publikuje ostrzeżenia dla turystów udających się za granicę. W ostatnim czasie pojawiły się trzy nowe komunikaty. Oto kraje, do których zdaniem MSZ podróż lepiej odłożyć na później.

TUNEZJA – Terroryzm, manifestacje, i blokowanie dróg

(Ostrzeżenie z 3 sierpnia 2017 r.)

Tunezja
fot. Flickr

W ocenie MSZ, zagrożenie zamachami terrorystycznymi utrzymuje się na terenie całego kraju. Stan wyjątkowy, wprowadzony po fali zamachów w 2015 roku, może być czasowo znoszony i przywracany w zależności od rozwoju sytuacji.

Od dnia 3 lipca 2017 r. obszary produkcyjne, w tym posiadające instalacje przemysłową o charakterze strategicznym dla państwa oraz tereny sąsiadujące z ww. infrastrukturą  zostały ogłoszone terenami zmilitaryzowanymi do czasu ustąpienia zagrożenia blokadami i strajkami okupacyjnymi. Prawo wstępu do ww. obszarów posiadają tylko osoby upoważnione. Całkowity zakaz poruszania się obowiązuje w zamkniętych strefach wojskowych.

Jednocześnie, wysoki poziom niepokojów społecznych, przejawiający się m.in. manifestacjami i blokowaniem dróg krajowych, skutkować może starciami ze służbami porządkowymi, w szczególności w zachodniej i południowej części Tunezji. W związku z powyższym, MSZ odradza odwiedzanie pogranicza tunezyjsko-libijskiego oraz tunezyjsko-algierskiego.

WENEZUELA – Masowe demonstracje, ofiary i walki z policją

(Ostrzeżenie z 29 lipca 2017 r.)

Wenezuela
fot. Flickr

W całym kraju, w szczególności Caracas i innych miastach, mają miejsce masowe demonstracje. Dochodzi do starć ze służbami porządkowymi, są liczne ofiary.

Mogą występować utrudnienia w komunikacji i transporcie a także zaopatrzeniu w produkty pierwszej potrzeby. Granice lądowe z Kolumbią i Brazylią mogą być okresowo zamykane.

Obywatelom polskim przebywającym w Wenezueli zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, bieżące śledzenie sytuacji, unikanie zgromadzeń publicznych i stosowanie się do zaleceń sił porządkowych. Zaleca się również zgłoszenie podróży w systemie rejestracji Odyseusz oraz o kontakt z Ambasadą RP w Caracas.

ZAMBIA – Godziny policyjne, podpalenie i zamieszki uliczne

(Ostrzeżenie z 17 lipca 2017 r.)

Zambia
fot. Flickr

Sytuacja bezpieczeństwa w Zambii może ulegać pogorszeniu. Mogą mieć miejsce akty wandalizmu i podpalenia oraz demonstracje i zamieszki uliczne. Należy liczyć się także ze wzrostem napięcia politycznego wywołanego wystąpieniami przeciwników urzędującego prezydenta Zambii.

 Wprowadzony w dn. 11 lipca br. stan zagrożenia stanem wyjątkowym został przedłużony na okres 90 dni, do 8 października br. Może on oznaczać wprowadzenie godziny policyjnej, zakazu strajków i zgromadzeń, blokady niektórych dróg oraz ograniczeń w przemieszczaniu się ludności wewnątrz kraju.

Obywatelom polskim przebywającym w Zambii zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie zgromadzeń publicznych, stosowanie się do poleceń służb bezpieczeństwa i śledzenie na bieżąco sytuacji.

Wcześniejsze komunikaty MSZ dotyczące bezpieczeństwa dotyczyły: Indii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Gwinei Bissau, Filipin, oraz Egiptu.

RadioZET.pl/MSZ.gov.pl/strz