Zamknij

Papież Franciszek ogłasza nowe normy ws. walki z pedofilią w Kościele

Redakcja
09.05.2019 13:55
Franciszek
fot. PAP/EPA

Papież Franciszek ustanowił nowe normy dotyczące walki z pedofilią w Kościele. W opublikowanym w czwartek dokumencie ogłosił nowe procedury w sprawie zgłaszania przypadków molestowania i przemocy seksualnej oraz rozliczania biskupów z ich działań.

Ponadto w dokumencie w formie Motu proprio, zatytułowanym „Vos estis lux mundi” (Wy jesteście światłem świata) Franciszek wprowadził obowiązek zgłaszania przez kleryków i zakonników przypadków pedofilii bądź informowania o swoich podejrzeniach w tym zakresie (jeżeli istnieją ku temu poważne przesłanki).

Przypadki pedofilii i molestowania w Kościele

Zalecił przy tym każdej diecezji uruchomienie łatwo dostępnego systemu przyjmowania sygnałów o nadużyciach. System ten miałby również chronić osoby alarmujące nt. pedofilii tak, by ich personalia nie trafiły do hierarchów. Zgłoszenia mają więc pozostać anonimowe. 

Zobacz także

Jednocześnie, jak podaje agencja Associated Press, nowe papieskie zasady nie obligują duchownych, aby zgłaszać przypadki pedofilii bądź molestowania świeckim organom ścigania. Duchowni byli w tej sprawie podzieleni, ale ostatecznie wybrali opcję asekuracyjną, w obawie przed ew. nadużyciami w miejscach, gdzie katolicy są mniejszością. 

Papież Franciszek ostro o przestępstwach seksualnych w Kościele

Kolejne papieskie decyzje są realizacją zapowiedzi działań przedstawionych w czasie zwołanego przez Franciszka lutowego szczytu przewodniczących episkopatu na temat ochrony nieletnich w Kościele. W nowym dokumencie papież napisał: „Nasz Pan Jezus Chrystus wzywa każdego wiernego, aby był przejrzystym wzorem cnót, prawości i świętości”.

Zobacz także

„Przestępstwa związane z wykorzystywaniem seksualnym obrażają naszego Pana, powodując u ofiar szkody fizyczne, psychiczne i duchowe oraz szkodzą wspólnocie wiernych” – podkreślił Franciszek. „Aby takie zjawiska, w jakichkolwiek formach, nie miały więcej miejsca, potrzebne jest nieustanne i głębokie nawrócenie serc, potwierdzone konkretnymi i skutecznymi działaniami, które angażowałyby wszystkich w Kościele, tak aby osobista świętość i zaangażowanie moralne mogły przyczynić się do krzewienia pełnej wiarygodności przepowiadania ewangelicznego i skuteczności misji Kościoła”.

Zobacz także

Papież przyznał, że „chociaż wiele już uczyniono, musimy nadal uczyć się z gorzkich lekcji przeszłości, aby patrzeć z nadzieją w przyszłość”. Wskazał na kluczową odpowiedzialność biskupów, którzy kierują miejscowymi kościołami „radami, zachętami i przykładem, ale także mocą swego autorytetu i świętej władzy”. „Dobrze, aby na poziomie powszechnym zostały przyjęte procedury mające na celu zapobieganie i zwalczanie tych przestępstw, będących zdradą zaufania wiernych” – wskazał Franciszek. 

RadioZET.pl/PAP