Zamknij

Mocne słowa papieża Franciszka o uchodźcach

Redakcja
23.08.2017 15:19
Mocne słowa papieża Franciszka o uchodźcach
fot. PAP/EPA

- Przyjmować, chronić, promować i integrować imigrantów i uchodźców - tak brzmi tytuł opublikowanego w poniedziałek w Watykanie orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który będzie obchodzony 14 stycznia przyszłego roku.

Franciszek wyraził pragnienie, by kraje otworzyły korytarze humanitarne dla najbardziej zagrożonych uchodźców.

Zagłosuj

Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?

Liczba głosów:

Papieskie orędzie otwierają słowa z Księgi Kapłańskiej: „Przybysza, osiadłego wśród was, będziecie uważać za tubylca. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej".

- W pierwszych latach swojego pontyfikatu wielokrotnie wyrażałem szczególny niepokój z powodu smutnej sytuacji wielu imigrantów i uchodźców uciekających od wojny, prześladowań, klęsk żywiołowych i ubóstwa - przypomniał Franciszek. Jak dodał, ten „znak czasów” starał się odczytywać, począwszy od wizyty na włoskiej wyspie Lampedusa w lipcu 2013 roku.

Papież podkreślił, że powołał nowy urząd - Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego wraz z sekcją, którą tymczasowo osobiście kieruje, by wyrażała ona troskę Kościoła wobec imigrantów, osób przesiedlonych, uchodźców i ofiar handlu ludźmi.

"Okazja do spotkania się z Chrystusem"

- Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi, jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem, utożsamiającym się z cudzoziemcem przyjętym lub odrzuconym w każdej epoce - dodał.

„Pan - jak podkreślił Franciszek - powierza macierzyńskiej miłości Kościoła każdą osobę ludzką zmuszoną do opuszczenia swojej ojczyzny w poszukiwaniu lepszej przyszłości”. - To wielka odpowiedzialność, którą Kościół pragnie dzielić ze wszystkimi wierzącymi oraz ludźmi dobrej woli, którzy są powołani do odpowiadania na wiele wyzwań stawianych przez współczesną migrację z wielkodusznością, skwapliwie, mądrze i dalekowzrocznie, każdy według swoich możliwości - wskazał.

Jak wyjaśnił papież, przyjmowanie imigrantów i uchodźców oznacza przede wszystkim zapewnienie im szerszych możliwości bezpiecznego i legalnego wjazdu do krajów przeznaczenia. Franciszek zaapelował o rozszerzenie i uproszczenie procedury przyznawania wiz humanitarnych oraz procedury łączenia rodzin.

Wyraził też pragnienie, by „znacznie więcej krajów przyjęło programy sponsorowania prywatnego i wspólnotowego, otwierając korytarze humanitarne dla najbardziej narażonych uchodźców”. Zaproponował, by wydawano specjalne wizy tymczasowe dla osób uciekających przed konfliktami do sąsiednich krajów.

W opinii papieża „odpowiednim rozwiązaniem nie są kolektywne i arbitralne wydalenia imigrantów i uchodźców, szczególnie gdy są one dokonywane do krajów, które nie mogą im zagwarantować poszanowania godności i podstawowych praw”.

Zapewnienie godnego schronienia

Franciszek zaapelował o zapewnienie emigrantom i uchodźcom odpowiedniego i godnego schronienia. „Zasada centralnego miejsca osoby ludzkiej, mocno potwierdzona przez mojego umiłowanego poprzednika Benedykta XVI, zobowiązuje nas zawsze do przedkładania bezpieczeństwa osobistego nad bezpieczeństwo narodowe” - oświadczył papież.

Zwrócił uwagę na konieczność właściwego szkolenia personelu odpowiedzialnego za kontrole graniczne. „W imię fundamentalnej godności każdej osoby należy podjąć wysiłki, by opowiadać się za środkami alternatywnymi wobec pozbawienia wolności ludzi, którzy bez pozwolenia wkraczają na terytorium państwa” - wskazał papież.

Zaapelował także o podejmowanie działań w obronie praw i godności imigrantów i uchodźców, niezależnie od ich statusu migracyjnego.

Przypomniał, że międzynarodowa Konwencja o Prawach Dziecka stanowi uniwersalną podstawę prawną dla ochrony imigrujących niepełnoletnich. - Należy unikać wobec nich jakiejkolwiek formy pozbawienia wolności z powodu ich statusu migracyjnego - dodał papież, apelując o zapewnienie im dostępu do nauczania na szczeblu podstawowym i średnim.

- Status migracyjny nie powinien ograniczać dostępu do narodowych systemów opieki zdrowotnej i systemów emerytalnych, a także do przekazywania ich składek w przypadku repatriacji - napisał.

Przyspieszenie integracji

Franciszek zwrócił uwagę na potrzebę zagwarantowania wszystkim cudzoziemcom w danym kraju swobody wyznawania i praktykowania religii, a także integracji społecznej i zawodowej.

Zdaniem papieża należy zawsze wspierać jej integrację, ułatwiając łączenie rodzin, w tym dziadków, rodzeństwa i wnuków, „nigdy nie uzależniając tego od wymagań ekonomicznych”.

Franciszek wyraził przekonanie, że obecność imigrantów i uchodźców jest źródłem bogactwa kulturowego. Zaapelował o krzewienie „kultury spotkania”. - Integracja nie jest asymilacją, która prowadzi do zniszczenia albo wymazania z pamięci własnej tożsamości kulturowej - wyjaśnił.

Jak zauważył, proces integracji imigrantów można przyspieszyć poprzez „przyznawanie obywatelstwa niezależnie od wymogów ekonomicznych i językowych oraz nadzwyczajnej procedury regulacyjnej w przypadku imigrantów, którzy mogą poszczycić się długim pobytem w kraju”.

Papież zapewnił, że Kościół jest gotów aktywnie zaangażować się w realizację wszystkich proponowanych inicjatyw, ale - jak zastrzegł - niezbędny jest też wkład polityków oraz społeczeństwa obywatelskiego.

RadioZET.pl/PAP/KM