Zamknij

Art. 7 wobec Polski: Słowacja woli rozmowy z Warszawą od sankcji

Redakcja
13.02.2018 15:34
Art. 7 wobec Polski: Słowacja woli rozmowy z Warszawą od sankcji
fot. Wikimedia Commons

Słowacja opowiada się za dialogiem pomiędzy Komisją Europejską a Polską i uznaje uruchomienie przez KE art.7 traktatu o UE wobec Warszawy za ostateczne rozwiązanie - napisano w projekcie stanowiska słowackiego MSZ wobec decyzji KE.

Jedynie przez dialog można rozstrzygnąć w sposób konstruktywny spór dotyczący praworządności, bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla współpracy wewnątrz UE - oświadczył resort spraw zagranicznych dodając, że dialog pomógłby zapobiec uruchomieniu procedury.

Zagłosuj

Uważasz, że w Polsce zagrożona jest praworządność?

Liczba głosów:

Słowacja wciąż widzi pole do kontynuacji debaty, szczególnie biorąc pod uwagę chęć do dyskusji przejawianą przez nowy rząd Polski - zapewnił resort.

MSZ podkreśliło, że zasada państwa prawa stanowi podstawę funkcjonowania UE, a jej respektowanie nie powinno być jedynie biletem wstępu, o którym zapomina się po przyjęciu do Wspólnoty.

KE uruchomiła w grudniu 2017 r. wobec Polski procedurę z art. 7.1. unijnego traktatu, który mówi, że na uzasadniony wniosek jednej trzeciej państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada UE (składająca się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich) większością czterech piątych, po uzyskaniu zgody PE, może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez kraj członkowski wartości unijnych.

RadioZET.pl/pap/maal