Słuchaj
Mateusz Ptaszyński, Marcin Sońta
Michał Korościel
Damian Michałowski, Ewelina Pacyna
Redakcja Radia ZET
Sprawdź co graliśmy

Teraz gramy

Do unijnego trybunału wpłynęły wnioski ws. pytań prejudycjalnych SN. Prawnik strony polskiej: to niedopuszczalne

04.01.2019 16:50
xxx wiadomosci

Do Trybunału Sprawiedliwości UE wpłynęły uwagi pięciu państw i instytucji europejskich, Polski oraz Prokuratora Generalnego w związku z pytaniami prejudycjalnymi dot. ustawy o Sądzie Najwyższym - poinformował w piątek w komunikacie Sąd Najwyższy. Pełnomocnicy strony polskiej uważają, że pytania ze strony SN są niedopuszczalne i unijny trybunał nie powinien ich rozpatrywać.

SN fot. Grzegorz Banaszak/Reporter/East News

Chodzi o uwagi i stanowiska ws. pytań prejudycjalnych wystosowanych przez Sąd Najwyższy do TSUE 2 sierpnia 2018 r. SN tle rozpoznawanej sprawy odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sformułował wtedy pięć pytań prejudycjalnych dot. zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek.

Jak przekazał w komunikacie Sąd Najwyższy, Polska w swoich uwagach wniosła o uznanie, że wniosek prejudycjalny SN jest niedopuszczalny. Ponadto pogląd o braku podstaw prawnych i faktycznych do udzielenia odpowiedzi na pytania SN wyraził także przedstawiciel polskiej prokuratury.

Skargi składa jeszcze pięć państw UE oraz dwie instytucje

Do TSUE uwagi w tej sprawie wpłynęły także ze strony Belgii, Łotwy, Holandii, Danii, Komisji Europejskiej oraz urzędu nadzoru EFTA. Wszystkie te podmioty wniosły o udzielenie odpowiedzi na pytania prejudycjalne Sądu najwyższego.

Z informacji SN wynika też, że w uwagach państw i instytucji europejskich podkreślono, że regulacje ustawy o SN stanowią dyskryminację ze względu na wiek i naruszają zasadę państwa prawnego oraz standard niezawisłości.

W stanowiskach tych zaznaczono również, że sporne rozwiązania stoją w sprzeczności z prawem europejskim, a wprowadzony tryb wyrażania zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego po ukończeniu 65 roku życia skutkuje brakiem gwarancji chroniących sędziów przed arbitralną decyzją władzy wykonawczej.

Strona polska protestuje

W uwagach przedstawionych przez pełnomocnika Rzeczpospolitej Polskiej Bogusława Majczynę zaznaczono, że przedstawione przez Sąd Najwyższy pytania prejudycjalne nie spełniają kryterium niezbędności i "należy je uznać za oczywiście niedopuszczalne".

W stanowisku Polski czytamy, że "udzielenie odpowiedzi na pytania prejudycjalne SN jest niedopuszczalne, gdyż problem prawny w nich podniesiony nie ma charakteru realnego, związanego z prawami i obowiązkami stron sporu, a jego przedstawienie miało wyłącznie na celu skłonienie TSUE do wypowiedzenia się w przedmiocie reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce".

Sprawa ma zostać rozpatrzona w trybie przyspieszonym. TSUE zaplanował rozpatrzenie pytań prejudycjalnych, skierowanych przez Sąd Najwyższy na 12 lutego.

RadioZET.pl/PAP/MP

Oceń