Zamknij

Do unijnego trybunału wpłynęły wnioski ws. pytań prejudycjalnych SN. Prawnik strony polskiej: to niedopuszczalne

Redakcja
04.01.2019 16:50
SN
fot. Grzegorz Banaszak/Reporter/East News

Do Trybunału Sprawiedliwości UE wpłynęły uwagi pięciu państw i instytucji europejskich, Polski oraz Prokuratora Generalnego w związku z pytaniami prejudycjalnymi dot. ustawy o Sądzie Najwyższym - poinformował w piątek w komunikacie Sąd Najwyższy. Pełnomocnicy strony polskiej uważają, że pytania ze strony SN są niedopuszczalne i unijny trybunał nie powinien ich rozpatrywać.

Chodzi o uwagi i stanowiska ws. pytań prejudycjalnych wystosowanych przez Sąd Najwyższy do TSUE 2 sierpnia 2018 r. SN tle rozpoznawanej sprawy odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sformułował wtedy pięć pytań prejudycjalnych dot. zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek.

Jak przekazał w komunikacie Sąd Najwyższy, Polska w swoich uwagach wniosła o uznanie, że wniosek prejudycjalny SN jest niedopuszczalny. Ponadto pogląd o braku podstaw prawnych i faktycznych do udzielenia odpowiedzi na pytania SN wyraził także przedstawiciel polskiej prokuratury.

Skargi składa jeszcze pięć państw UE oraz dwie instytucje

Do TSUE uwagi w tej sprawie wpłynęły także ze strony Belgii, Łotwy, Holandii, Danii, Komisji Europejskiej oraz urzędu nadzoru EFTA. Wszystkie te podmioty wniosły o udzielenie odpowiedzi na pytania prejudycjalne Sądu najwyższego.

Zobacz także

Z informacji SN wynika też, że w uwagach państw i instytucji europejskich podkreślono, że regulacje ustawy o SN stanowią dyskryminację ze względu na wiek i naruszają zasadę państwa prawnego oraz standard niezawisłości.

W stanowiskach tych zaznaczono również, że sporne rozwiązania stoją w sprzeczności z prawem europejskim, a wprowadzony tryb wyrażania zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego po ukończeniu 65 roku życia skutkuje brakiem gwarancji chroniących sędziów przed arbitralną decyzją władzy wykonawczej.

Strona polska protestuje

W uwagach przedstawionych przez pełnomocnika Rzeczpospolitej Polskiej Bogusława Majczynę zaznaczono, że przedstawione przez Sąd Najwyższy pytania prejudycjalne nie spełniają kryterium niezbędności i "należy je uznać za oczywiście niedopuszczalne".

Zobacz także

W stanowisku Polski czytamy, że "udzielenie odpowiedzi na pytania prejudycjalne SN jest niedopuszczalne, gdyż problem prawny w nich podniesiony nie ma charakteru realnego, związanego z prawami i obowiązkami stron sporu, a jego przedstawienie miało wyłącznie na celu skłonienie TSUE do wypowiedzenia się w przedmiocie reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce".

Sprawa ma zostać rozpatrzona w trybie przyspieszonym. TSUE zaplanował rozpatrzenie pytań prejudycjalnych, skierowanych przez Sąd Najwyższy na 12 lutego.

RadioZET.pl/PAP/MP