Zamknij

Co to jest rada gminy i czym różni się od rady powiatu? [INFORMATOR]

Redakcja
21.10.2018 17:37
Rada gminy. Rada powiatu. Co to jest. Wybory samorządowe
fot. Bartosz KRUPA/East News

W niedzielę w całej Polsce wybraliśmy blisko 47 tysięcy radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Tłumaczymy, jak funkcjonuje rada gminy i czym różni się od rady powiatu.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Co to jest rada gminy?

To organ uchwałodawczy wybrany co 4 lata w powszechnych, równych, bezpośrednich wyborach. 

W skład rady wchodzą radni w liczbie zależnej od liczby mieszkańców - w gminach do 20 tys. mieszkańców wybieranych jest 15 radnych, do 50 tys. mieszkańców - 21 radnych, do 100 tys. mieszkańców - 23 radnych, do 200 tys. mieszkańców - 25 radnych. 

W gminach powyżej 200 tys. mieszkańców dochodzi po trzech radnych na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż czterdziestu pięciu radnych.

Zobacz także

Rada podejmuje decyzje przyjmując zwykłą większością głosów uchwały. Radni zbierają się na sesjach - najczęściej co dwa tygodnie.

Do najważniejszych zadań rad gmin i miasta należy kontrolowanie działalności wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy (w tym celu powołuje komisję rewizyjną), uchwalenie budżetu (projekt przedstawia wójt/burmistrz/prezydent) oraz lokalnych podatków oraz ustanawianie statutu gminy.

Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że to rada jest organem stanowiącym, że to rada rządzi, ale w praktyce władza przesuwa się w stronę wójtów, burmistrzów, prezydentów, którzy są wybierani w wyborach bezpośrednich.

Na czele rady gminy i miasta stoi przewodniczący, wybierany spośród radnych. 

Zobacz także

Do jego zadań należy organizowanie pracy rady, zwoływanie sesje, odpowiada za bieżącą współpracę z wójtem, burmistrzem, prezydentem. Od rozpoczętej po tegorocznych wyborach samorządowych kadencji rad gmin, przewodniczący rady będzie mógł wydawać polecenia służbowe pracownikom urzędu gminy wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych.

W Polsce jest 2494 gminy.

Co to jest rada powiatu?

Jest organem analogicznym do rady gminy, ale na poziomie powiatu. Członkowie rady wybierani są w wyborach powszechnych raz na 4 lata. 

W powiatach do 40 tys. mieszkańców wybieranych jest 15 radnych powiatowych oraz po 2 na każde kolejne rozpoczęte 20 tys. mieszkańców, ale nie więcej niż 29 radnych. 

Do zadań własnych rady powiatu należy m.in. ustanowienie statutu powiatu, wybór zarządu powiatu, uchwalanie budżetu powiatu, przeciwdziałanie bezrobociu czy wprowadzanie lokalnych programów bezpieczeństwa.

Zobacz także

Spośród członków rady powiatu wybierany jest zarząd, który jest organem wykonawczym w powiecie. Zarząd składa się ze starosty i co najmniej trzech członków zarządu powiatu - inaczej niż w gminie, gdzie burmistrz jest wybierany bezpośrednio.

Starostwo na bieżąco zarządza powiatem, wykonuje uchwały rady powiatu, pełni analogiczne funkcje do wójta, burmistrza, prezydenta, ale ma dużo słabszą pozycją ustrojową - zarząd jest nie tylko wybierany przez radnych, ale może być przez nich odwołany.

W Polsce jest 315 powiatów, w tym 65 miast na prawach powiatu.

RadioZET.pl/PAP/PTD