Domyślny widok obiektu. Kliknij tutaj w celu stworzenie własnego szablonu , ID węzła: 28256, ID obiektu: 29437

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Nazwa Klasa Sekcja
Dokument Nowa dzielnica, kolejne linie metra i odbudowa Pałacu Saskiego. Jaki pokazał program dla stolicy Artykuł 1