Obserwuj w Google News

Resort zdrowia blokuje rozbudowę szpitala. “Kuriozalna decyzja w kontekście doświadczeń z COVID-19”

3 min. czytania
28.07.2023 12:21
Zareaguj Reakcja

Nie będzie rozbudowy Międzyleskiego Szpital Specjalistycznego w Warszawie. Z dokumentu, do którego dotarliśmy, wynika, że minister zdrowia Adam Niedzielski wydał negatywną opinię o celowości inwestycji, która miała zwiększyć dostęp do usług medycznych. Sejmik Województwa Mazowieckiego planował przeznaczyć blisko 300 mln zł na rozbudowę szpitala. 

Resort zdrowia blokuje rozbudowę szpitala. “Kuriozalna decyzja w kontekście doświadczeń z COVID-19”
fot. Redakcja

Międzyleski Szpital Specjalistyczny obsługuje blisko 300 tys. warszawskich i podwarszawskich pacjentów.  To kluczowa placówka medyczna, która od wielu lat prowadzona jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

- Szpital pokazał swoją ważną rolę w czasie pandemii koronawirusa, bo właśnie w nim zlokalizowano wiele oddziałów COVID-owych. Doświadczenia pandemii legły u podstaw planów rozwoju szpitala - mówi Krzysztof Strzałkowski, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej.

Redakcja poleca

Dramatyczne historie związane z brakiem łóżek dla pacjentów w czasie pandemii koronawirusa spowodowały, że Sejmik Województwa Mazowieckiego znalazł blisko 300 mln zł na rozbudowę szpitala. W planach było postawienie nowych budynków szpitalnych, w których można byłoby szybko zorganizować oddziały zakaźne w razie pojawienia się pandemii. 

Głos należy do ministra

Podmiot leczniczy, który zamierza realizować inwestycję budowy lub rozbudowy kompleksu, musi ubiegać się o zgodę wojewody, a w niektórych wypadkach również  ministra zdrowia

- Tym samym to nie mieszkańcy Mazowsza poprzez swoich reprezentantów w sejmiku, a odpowiednio wojewodowie i minister zdrowia będą decydować o tym, który szpital należy rozbudować, a który nie. I z tej właśnie kompetencji skorzystał minister zdrowia, blokując de facto rozbudowę Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego - mówi Strzałkowski.

Międzyleski Szpital Specjalistyczny zwrócił się do resortu zdrowia o wydanie opinii o celowości inwestycji rozbudowy placówki.

Redakcja poleca

“Ze względu na fakt nieotrzymania wymaganej liczby punktów - 6 200, inwestycja uzyskała opinię negatywną” - czytamy w decyzji ministerstwa. Jak się okazuje, wniosek szpitala otrzymał… 0 punktów.

- To absolutnie kuriozalna decyzja, szczególnie w kontekście niedawnych doświadczeń związanych z COVID-19, gdy wojewoda mazowiecki i minister zdrowia burzyli się i denerwowali, że szybko nie można było utworzyć setek łóżek COVID-owych w warszawskich szpitalach - komentuje radny Krzysztof Strzałkowski.

Brak rozbudowy odczują nie tylko warszawiacy

Ze względu na położenie szpitala, zablokowanie inwestycji odczują najbardziej mieszkańcy warszawskiej dzielnicy Wawer. Nie zostanie rozbudowany Szpitalny Oddział Ratunkowy, który w krytycznych sytuacjach jest najbardziej przeciążony. 

- Mając na uwadze bardzo trudne warunki panujące w Szpitalnym Oddziale

Ratunkowym zamierzałem powiększyć oddział, co jest związane z rozbudową szpitala. Mimo uzyskania zgody na budowę oraz pozyskania środków finansowych Ministerstwo Zdrowia zablokowało powyższą inwestycję lekceważąc potrzeby pacjentów - mówi dyrektor szpitala dr Jarosław Rosłon.

Redakcja poleca

Decyzję ministra zdrowia odczują również pacjenci potrzebujący specjalistycznej opieki. W Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym miało powstać łącznie 150 nowych łóżek dla pacjentów na takich oddziałach, jak Udarowy, Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej oraz Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. 

- To jest z jednej strony kompleksowość leczenia, z drugiej strony zwiększenie dostępu do usług. To dotyka nas, ale także innych warszawiaków, bo jeśli nasz szpital odciążyłby inne, to odczuliby to wszyscy mieszkańcy - tłumaczy burmistrz dzielnicy Wawer, Norbert Szczepański.

Z usług Specjalistycznego Szpitala Międzyleskiego korzystają również mieszkańcy podwarszawskich miejscowości, m.in. Otwocka czy Mińska Mazowieckiego. Dyrekcja szpitala zamierza odwołać się od decyzji ministerstwa. Do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi z Ministerstwa Zdrowia, dlaczego resort wydał negatywną opinię o celowości inwestycji. 

AKTUALIZACJA

Po kilku dniach Ministerstwo Zdrowia nadesłało odpowiedź na nasze pytania.

- Negatywna opinia o celowości inwestycji dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie wynikała z niespełnienia kluczowego kryterium wniosku - przekazało nam ministerstwo. 

Jak tłumaczy resort zdrowia, w ramach oceny weryfikowana jest zgodność inwestycji z Wojewódzkim Planem Transformacji dla woj. mazowieckiego oraz Mapą potrzeb zdrowotnych, które przygotowywane są na lata 2022-2026. Spełnienie założeń tych dwóch strategicznych dokumentów jest podstawą do otrzymania pozytywnej oceny o celowości inwestycji. Wniosek dotyczący rozbudowy szpitala w Międzylesiu otrzymał zero punktów, co oznacza, że zdaniem urzędników nie spełnił on żadnych kryteriów.

- Działania szpitala, zamieszczone w WPT dla woj. mazowieckiego są niezgodne z profilem planowanej inwestycji. Od negatywnej opinii o celowości inwestycji, podmiotowi wnioskującemu o wydanie opinii przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu - twierdzi MZ.

Kontakt z autorem: mateusz.kapera@radiozet.pl

RadioZET.pl