Obserwuj w Google News

Egzamin ósmoklasisty 2022: angielski. Mamy odpowiedzi i arkusze CKE

2 min. czytania
26.05.2022 10:30
Zareaguj Reakcja

Egzamin ósmoklasisty 2022: dziś język angielski. Egzamin ósmoklasisty relacjonujemy na żywo. Zbieramy najnowsze informacje i komentarze. Na RadioZET.pl publikujemy też arkusze CKE i odpowiedzi.

Egzamin ósmoklasisty 2022: - odpowiedzi, arkusze CKE
fot. Maciej Kosycarz/KFP/Reporter
 • Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego już zakończony. Uczniowie na rozwiązanie testu i wypowiedź pisemną mieli 90 minut
 • Wypowiedź pisemna to na tegorocznym egzaminie z angielskiego e-mail. Uczniowie mieli napisać do kolegi z Anglii, że zepsuł im się telefon, opisać, jak do tego doszło i dlaczego jest to dla nich problemem
 • . Zadania rozwiązała dla nas i omówiła nauczycielka języka angielskiego Mireille Szałkowska ze szkoły Pro Futuro w Warszawie

Egzamin ósmoklasisty 2022: angielski - odpowiedzi, arkusze CKE

Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego składa się z kilku części. Pierwsza to rozumienie ze słuchu, kolejna to rozumienie tekstów pisanych i krótkie wypracowanie, np. mail lub zaproszenie. Na egzaminie sprawdzana jest też znajomość gramatyki.

Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2022 z angielskiego opublikujemy na RadioZET.pl po godzinie 13:00, gdy CKE udostępni arkusze egzaminacyjne. Nieoficjalne odpowiedzi i wskazówki, jak należało rozwiązać zadania przygotuje dla nas i omówi nauczycielka angielskiego Mireille Szałkowska ze szkoły Pro Futuro w Warszawie.

Egzamin ósmoklasisty: język angielski - wypowiedź pisemna [przykład]

Oto przykładowe zadanie dotyczące wypowiedzi pisemnej na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego: Zwyciężyłeś(-aś) w szkolnym konkursie plakatów o tematyce przyrodniczej. W e-mailu do koleżanki z Anglii:

 • wyjaśnij, dlaczego zdecydowałeś(-aś) się wziąć udział w tym konkursie
 • opisz, co przedstawia Twój plakat konkursowy
 • napisz, jak zareagowałeś(-aś) na wiadomość o tym, że wygrałeś(-aś) ten konkurs.

Każda wypowiedź jest oceniana przez egzaminatora w następujących kryteriach:

 • treść
 • spójność i logika wypowiedzi
 • zakres środków językowych
 • poprawność środków językowych

O której godzinie arkusze do egzaminu ósmoklasisty na CKE i OKE?

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych CKE i OKE w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00. Niedługo potem na RadioZET.pl będzie można znaleźć rozwiązania zadań.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty? [język obcy, angielski, czas trwania]

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego trwa 120 minut. Na napisanie matematyki młodzież ma 100 minut, a na język angielski lub inny język obcy - 90 minut. Tradycyjnie, najwięcej uczniów (97,5 proc.) zadeklarowało przystąpienie do egzaminu z angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, do egzaminu z tego języka przystąpi 2,2 proc. uczniów ósmych klas.

Egzamin ósmoklasisty - terminy dodatkowe

Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych podejdą do egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Poniżej publikujemy szczegółowy harmonogram:

 • 24 maja (wtorek), godz. 9:00 - język polski
 • 25 maja (środa), godz. 9:00 - matematyka
 • 26 maja (czwartek), godz. 9:00 - język obcy

A w terminach dodatkowych:

 • 13 czerwca (poniedziałek), godz. 9:00 - język polski
 • 14 czerwca (wtorek), godz. 9:00 - matematyka
 • 15 czerwca (środa), godz. 9:00 - język obcy

Egzamin ósmoklasisty 2022. Kiedy będą wyniki?

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną. Uczniowie poznają swoje wyniki 1 lipca br., a zaświadczenia dostaną tydzień później - 8 lipca.