,

Koronawirus a zmiany w rekrutacji do szkół 2020\2021. Co proponuje MEN?

08.05.2020 18:22

Kiedy ruszy rekrutacja do szkół średnich? Ministerstwo Edukacji Narodowej podało proponowane terminy. Harmonogram został przekazany do konsultacji.

rekrutacja do szkół
fot. Eastnews

Przez epidemię koronawirusa egzaminy zewnętrzne w Polsce zostały przełożone. W związku z tym zmieni się również harmonogram rekrutacji do liceów, techników czy szkół branżowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji rozporządzenie w tej sprawie. Na opinie dotyczące proponowanych terminów resort czeka do 13 maja.

Co proponuje MEN? W tym roku największą zmianą jest brak rekrutacji uzupełniającej. "Jest to podyktowane brakiem możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne (art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe)" - czytamy na stronie ministerstwa.

Oznacza to, że kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki.

Zobacz także

Rekrutacja do szkół średnich 2020. Propozycje MEN

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca do 4 sierpnia 2020 r. Wyjątek stanowią szkoły i oddziały dwujęzyczne, międzynarodowe, oddziały przygotowania wojskowego, a także oddziały, które wymagają od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji.

Zgodnie z propozycją ministerstwa listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół zostaną ogłoszone 12 sierpnia 2020 r.

19 sierpnia 2020 opublikowane zostaną także listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówek.

Zobacz także

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły będą musieli doręczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zrobili tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w terminie do 4 sierpnia.

W szkołach kształcących zawodowo konieczne będzie także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Jeśli uczniowie nie zdołają zdobyć takiego zaświadczenia na czas, będą musieli do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 o przyczynach niedotrzymania terminu poinformować dyrektora placówki. Wówczas będzie on mógł przedłużyć czas na dostarczenie dokumentów do 25 września.

Zobacz także

loader

RadioZET.pl