RPO: "Aborcja nie jest prawem, a wyjątkiem od zasady"

03.02.2022 08:59

W Polsce żyjemy w warunkach określonych przez dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego z 1997 r. i 2020 r. Trybunał jednoznacznie stanął na stanowisku, że beneficjentem prawa do życia jest też ludzki płód i w związku z tym aborcja nie jest prawem – jest wyjątkiem od tej zasady - powiedział Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek w wywiadzie dla "Gościa Niedzielnego".

Marcin Wiącek o aborcji: Nie jest prawem
fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER

Rzecznik Praw Obywatelskich poruszył w "Gościu Niedzielnym" temat prawa do aborcji, wywołujący w ostatnich latach duże kontrowersje w Polsce.

RPO nawiązał do dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego w tej kwestii, w tym ostatniego – zaostrzającego prawo aborcyjne z 2020 roku. TK pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej uznał przesłankę o przerwaniu ciąży z powodu nieodwracalnych wad płodu za niezgodną z konstytucją. Opinia rzecznika jest zupełnie inna niż jego poprzednika, Adama Bodnara.

RPO o aborcji: Nie jest prawem, a wyjątkiem od zasady

- W Polsce żyjemy w tym obszarze w warunkach określonych przez dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego z 1997 r. i 2020 r. Trybunał jednoznacznie stanął na stanowisku, że beneficjentem prawa do życia jest też ludzki płód i w związku z tym aborcja nie jest prawem – jest wyjątkiem od tej zasady – powiedział Marcin Wiącek.

Zaznaczył, że studiował w tej sprawie stenogramy z posiedzeń Komisji Konstytucyjnej i Zgromadzenia Narodowego z lat 90., m.in. dyskusje na temat kształtu artykułu 38, który ostatecznie brzmi: "Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia". - Twórcy konstytucji świadomie zrezygnowali ze wpisywania aborcji do tego artykułu. Za takim rozwiązaniem głosował naród w referendum w 1997 r. Organy władzy publicznej, w tym ja jako rzecznik, mają obowiązek szanować wolę narodu - powiedział.

Życie "bardziej skomplikowane", "prowadzi do dramatycznych decyzji"

RPO zaznaczył jednak, że życie jest „bardziej skomplikowane” i prowadzi do „dramatycznych decyzji”. – Jednocześnie wiemy, że życie jest bardziej skomplikowane niż najlepsze akty prawne, dlatego rodzi sytuacje, kiedy trzeba wybierać, podejmować dramatyczne decyzje, np. dotyczące życia i matki, i dziecka, dlatego polskie prawo dopuszcza również wyjątki. Nie należy np. zmuszać kobiet do heroizmu, co zauważył sam TK i o co wnosi w złożonym do parlamentu projekcie ustawy prezydent RP - ocenił.

Projekt prezydenta pozostaje jednak w sejmowej "zamrażarce" od końca października 2020 roku. Zatrzymał się na pierwszym czytaniu w komisjach, po czym prace nad nim zostały wstrzymane.

loader

RadioZET.pl/Gosc.pl