38.2 proc.%
23.6 proc.%
12.1 proc.%
14.6 proc.%
11.5 proc.%
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Nie wiem/ Trudno powiedzieć
Zdecydowanie tak
38.2 proc.%
Raczej tak
23.6 proc.%
Raczej nie
12.1 proc.%
Zdecydowanie nie
14.6 proc.%
Nie wiem/ Trudno powiedzieć
11.5 proc.%

61,8 proc. respondentów popiera liberalizację prawa aborcyjnego w Polsce, a przeciwnych jest 26,7 proc. ankietowanych – wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET. W grupie osób 18-29 było aż 40 proc. przeciwników liberalizacji. Badanie przeprowadzono w dniach 17-18 czerwca.

Aborcja w Polsce legalna do 12. tyg. ciąży to główny punkt obywatelskiego projektu “Legalna aborcja. Bez kompromisów”, pod którym podpisało się 200 tys. osób. Proponowana ustawa trafi pod obrady Sejmu w środę (22.06).  

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET zapytał o poparcie dla liberalizacji prawa aborcyjnego w Polsce. 38,2 proc. respondentów odpowiedziało, że zdecydowanie popiera taką zmianę przepisów, a 23,6 – raczej popiera.

Sondaż: Liberalizację prawa aborcyjnego popiera większość Polaków

Zdecydowanie przeciwnych było 14,6 proc., a odpowiedź “raczej nie popieram” wybrało 12,1 proc. osób biorących udział w badaniu. Odsetek niezdecydowanych wyniósł 11,5 proc. 

Poparcie dla liberalizacji aborcji jest wyższe w przypadku kobiet (63 proc. badanych w stosunku do 60 proc. mężczyzn). Najwięcej zwolenników liberalizacji jest w grupie wiekowej 30-39 lat (blisko 99 proc.). Natomiast najwięcej odpowiedzi "zdecydowanie za" padło wśród mężczyzn (39 proc. w stosunku do 37 proc. kobiet) i w grupie wiekowej 30-39 lat (59 proc.).

Najwięcej przeciwników liberalizacji aborcji jest w grupie wiekowej 50-59 lat (46 proc. z czego 15 proc. jest zdecydowanie przeciwnych złagodzeniu prawa aborcyjnego), ale aż połowa badanych (50 proc.) ją popiera. Duży odsetek przeciwników liberalizacja ma wśród osób z grupy wiekowej 18-29 lat (40 proc. przeciw liberalizacji, z czego 8 proc. zdecydowanie nie popiera złagodzenia przepisów), jednak poparcie też jest wysokie (59 proc.).

Na wsi liberalizację prawa aborcyjnego popiera 63 proc. badanych (z czego 27 proc. zdecydowanie), w miastach do 50 tys. - 61 proc. (34 proc. zdecydowanie). Wyższe poparcie jest w miastach do 250 tys. (63 proc. z czego aż 52 proc. zdecydowanie popiera liberalizację prawa aborcyjnego) i powyżej 250 tys. (69 proc., w tym 51 proc. zdecydowanych zwolenników).  

Liberalizację prawa aborcyjnego popiera 53 proc. osób z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub zawodowym (27 proc. zdecydowanie) oraz 53 proc. z wykształceniem średnim (37 proc. zdecydowanie). Najwyższe poparcie dla liberalizacji aborcji jest wśród osób z wykształceniem wyższym - 79 proc. (49 proc. zdecydowanie popiera takie zmiany).

Badanie przeprowadzono metodą CATI w dniach 17-18 czerwca na grupie 1100 osób.

RadioZET.pl/oprac. AK