Obserwuj w Google News

Andrzej Duda spotkał się z premierem. Chodzi o weto ustawy PiS

4 min. czytania
14.01.2021 12:55
Zareaguj Reakcja

Andrzej Duda w czwartek uczestniczy w spotkaniu z szefem rządu, Mateuszem Morawieckim. Dotyczy ono zawetowania ustawy PiS przez prezydenta, która miałaby wprowadzić znaczące zmiany w zakresie administracji rządowej. Głowa państwa wielu z nich jest przeciwna.

Andrzej Duda
fot. PAP/Radek Pietruszka

Andrzej Duda w czwartek o godzinie 11.40 spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim w Pałacu Prezydenckim. Tematem roboczego spotkania jest weto prezydenta wobec ustawy PiS, dotyczącej nowelizacji ustawy o działach administracji rządowe. Informację tę przekazał rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

W ubiegły piątek prezydencka kancelaria poinformowała, że prezydent Duda zawetował nowelizację ustawy o działach administracji rządowej, która przewiduje m.in. wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu. Rzecznik rządu Piotr Müller po informacji o wecie przyznał, że prezydent informował wcześniej premiera, że zamierza to zrobić. "Szanujemy tę decyzję; wkrótce spotkanie z prezydentem, mamy nadzieję, że nowy projekt ustawy spełni oczekiwania głowy państwa - powiedział Müller.

Redakcja poleca

Poza prezydentem i premierem w spotkaniu uczestniczą m.in.: szef KPRM Michał Dworczyk, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka, minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka oraz minister rolnictwa Grzegorz Puda. Ze strony prezydenta w spotkaniu uczestniczą szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych, szef gabinetu prezydenta Piotr Szrot, minister w KPRP Małgorzata Paprocka, doradca prezydenta Paweł Sałek. Obecni są też przedstawiciele leśników.

W czwartek szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski wyraził nadzieję, że podczas spotkania prezydent przedstawi swoje uwagi i po wyjaśnieniu wątpliwości nowy projekt noweli będzie wkrótce procedowany w Sejmie. Sobolewski w Radiu Plus podtrzymał stanowisko PiS, iż decyzja prezydenta o wecie nie jest do końca zrozumiała, gdyż - jak mówił - to "techniczna ustawa". - Dzisiaj jest spotkanie pana prezydenta z panem premierem i mam nadzieję, że na tym spotkaniu prezydent przedstawi swoje uwagi i po wyjaśnieniu tych wątpliwości co do ustawy o działach nowy projekt będzie procedowany niedługo już w Sejmie; kompromisowy, z tym, o czym wspominał pan prezydent przy wetowaniu poprzedniego - powiedział polityk PiS.

Andrzej Duda spotkał się z premierem Morawieckim. Chodzi o prezydenckie weto ustawy PiS

Zawetowana nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej jest konsekwencją ubiegłorocznej reorganizacji Rady Ministrów i zmniejszenia liczby resortów. Według zapowiedzi polityków PiS ma usprawnić funkcjonowanie rządu. W wyniku rekonstrukcji rządu przeprowadzonej na początku października 2020 r. liczba ministerstw zmniejszyła się z 20 do 14. Część resortów została zlikwidowana, a ich kompetencje przekazano innym - wcześniej istniejącym lub nowo powołanym - ministerstwom. Zawetowana nowelizacja przewiduje m.in. wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu. Zakłada też utworzenie Narodowego Centrum Sportu, które przejmie część obowiązków dotychczasowego Ministerstwa Sportu. Nowela zakłada też przeniesienie podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstwach do korpusu Służby Cywilnej.

Podczas prac w Senacie zwracano uwagę m.in., że nowela wprowadza "tylnymi drzwiami" możliwość wyższego wynagradzania podsekretarzy stanu, a zatem także parlamentarzystów, których wynagrodzenia związane są z wysokością pensji podsekretarzy stanu. Sejm 17 grudnia ub.r. odrzucił uchwałę Senatu o odrzuceniu noweli ustawy o działach. Jednym z powodów zawetowanie noweli przez prezydenta był - jak informowała kancelaria - brak vacatio legis. Nowelizacja miała wejść w życie 1 stycznia, jej projekt trafił do Sejmu 17 listopada, a Senat ma 30 dni na wyrażenie stanowiska, zaś prezydent 21 dni na decyzję; terminy te oznaczają - jak wskazano - że prezydent nie mógł tu skorzystać z przysługującego mu konstytucyjnie terminu na podjęcie decyzji ws. ustawy.

Redakcja poleca

"Określenie dnia wejścia ustawy zmieniającej w życie z pominięciem zagwarantowanego Prezydentowi w art. 122 ust. 2 Konstytucji terminu podjęcia decyzji co do podpisania ustawy stanowi wystarczającą przesłankę stwierdzenia, że w badanej sprawie naruszono nakaz zachowania odpowiedniej vacatio legis" - podkreślono. Jak zaznaczono, przebieg procesu legislacyjnego sprawił, że prezydent "nie mógł skorzystać z przysługującego na mocy Konstytucji terminu na podjęcie decyzji w sprawie ustawy, a jednocześnie projektodawca nie wskazał szczególnych powodów uzasadniających skrócenie vacatio legis".

Redakcja poleca

Ponadto - jak poinformowano - "biorąc pod uwagę troskę o ochronę przyrody i lasy w Polsce, wątpliwości budzi zasadność wyodrębnienia z działu administracji rządowej środowisko – nowego działu leśnictwo i łowiectwo". Kolejną budzącą wątpliwości zmianą - podała KPRP - jest dokonywana w nowelizacji zmiana w ustawie o służbie cywilnej, która "przewiduje włączenie do korpusu służby cywilnej osób zajmujących stanowiska podsekretarza stanu w administracji rządowej" a "jednym ze skutków proponowanej zmiany jest podniesienie uposażeń części podsekretarzy stanu". Jak podkreślono "podniesienie uposażeń części podsekretarzy stanu stanowić będzie wyraźne odstępstwo od wcześniejszych, podjętych właśnie w czasie walki z COVID-19, decyzji ustawodawcy dotyczących wynagrodzeń urzędników państwowych". Zgodnie z konstytucją jeśli prezydent zawetuje ustawę, trafia ona ponownie do Sejmu. Sejm może odrzucić prezydenckie weto ponownie uchwalając ustawę większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby. W takiej sytuacji prezydent w ciągu 7 dni podpisuje ustawę i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP