Obserwuj w Google News

Rząd przyjął projekt ustawy zastępującej stan wyjątkowy. Nowe zasady dla dziennikarzy

2 min. czytania
15.11.2021 18:35
Zareaguj Reakcja

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej – poinformowała w poniedziałek Kancelaria Premiera. W obszarze przygranicznym na specjalnych zasadach będą mogli pracować dziennikarze.

Mateusz Morawiecki
fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej ma zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną, aby chronić granicę w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego. ''Poprawi się również bezpieczeństwo samych funkcjonariuszy SG, a w obszarze przygranicznym na specjalnych zasadach będą mogli pracować dziennikarze" – przekazała KPRM. Stan wyjątkowy na granicy polsko-białoruskiej kończy się 30 listopada.

Dziennikarze mogą wrócić na granicę. Rząd przyjął projekt ustawy

W komunikacie opublikowanym na rządowych stronach czytamy, że "na polsko-białoruskim odcinku granicy nadal widoczna jest presja migracyjna". "Jednocześnie nasilają się incydenty, także z użyciem broni, prowokowane przez służby białoruskie. Dlatego, aby zapewnić skuteczność działań Straży Granicznej, umożliwione zostanie wprowadzenie na czas określony zakazu przebywania na obszarach przy linii granicy szczególnie narażonych na tego typu działania" – napisano.

Redakcja poleca

KPRM wskazuje, że zakaz przebywania będzie mógł zostać wprowadzony na określonym obszarze strefy nadgranicznej na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, w którym określony zostanie czas obowiązywania zakazu. Rozwiązanie nie będzie dotyczyć m.in.

  • mieszkańców obszaru objętego zakazem przebywania,
  • osób wykonujących pracę zarobkową na tym obszarze,
  • uczniów,
  • osób korzystających z przejść granicznych.

''Właściwy miejscowo komendant placówki Straży Granicznej będzie mógł także zezwolić na przebywanie na obszarze objętym zakazem innych osób – w szczególności dziennikarzy'' – czytamy w rządowym komunikacie. Ponadto zgodnie z projektem podmioty wykonujące określoną działalność na obszarze objętym zakazem przebywania będą mogły otrzymać rekompensaty za czas jego obowiązywania, a funkcjonariusze Straży Granicznej będą mogli używać plecakowych miotaczy substancji obezwładniających.

RadioZET.pl/PAP