Obserwuj w Google News

Kaczyński: Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana w postaci, w jakiej funkcjonuje obecnie

3 min. czytania
07.08.2021 08:32
Zareaguj Reakcja

– Zlikwidujemy Izbę Dyscyplinarną w tej postaci, w jakiej funkcjonuje ona obecnie – powiedział w wywiadzie dla PAP Jarosław Kaczyński. Prezes PiS dodał, że projekty rządowe dotyczące tej sprawy pojawią się we wrześniu.

Jarosław Kaczyński
fot. GERARD/REPORTER

Jarosław Kaczyński został zapytany przez PAP o zapowiadaną przez rząd reformę Izby Dyscyplinarnej oraz realizację wyroku Trybunału Sprawiedliwości UEPrezes PiS odpowiedział, że nie uznaje tego rodzaju wyroków. – One zdecydowanie wykraczają poza traktaty i rozszerzają kognicję sądów unijnych. Traktaty, na marginesie, też trzeba byłoby zreformować. Natomiast niewątpliwie jest przedmiot sporu, czyli Izba Dyscyplinarna – powiedział prezes PiS. Dodał, że Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana w obecnej formie, ale nie ma to związku z wyrokiem TSUE.

Kaczyński: Zlikwidujemy Izbę Dyscyplinarną w obecnej postaci

– Reforma przygotowywana przez minister Annę Dalkowską przewidywała likwidację Izby Dyscyplinarnej jeszcze przed wyrokiem TSUE i już kilka miesięcy temu była omawiana i pozytywnie zaopiniowana przez komitet bezpieczeństwa – dodał wicepremier. Kaczyński zapewnił, że reforma dotyczące sądownictwa była planowana już wcześniej, jako element Polskiego Ładu.

– Sądzę, że trzeba tę reformę podjąć, bo ona i tak była planowana, najwyżej będzie to kwestia jej przyspieszenia, ale to jest też część Polskiego Ładu. Zlikwidujemy Izbę Dyscyplinarną w tej postaci, w jakiej funkcjonuje ona obecnie i w ten sposób zniknie przedmiot sporu – poinformował prezes PiS. Kaczyński stwierdził, że „będzie to sprawdzian, czy w Unii Europejskiej jest choć pozór próby pokazywania dobrej woli, czy taka zasada, że w Polsce mają rządzić ci, których organy unijne wskażą. Sprawa jest gotowa i była gotowa na długo przed wyrokiem TSUE, ale jest pewien porządek wprowadzania projektów z Polskiego Ładu”.

Izba nie wypełnia swoich obowiązków

Prezes PiS poinformował, że pierwsze propozycje dotyczące Izby Dyscyplinarnej pojawią się we wrześniu i będą to projekty rządowe. – One będą zmieniały kodeksy i musi to iść w dłuższym, kodeksowym trybie. Chodzi o konkretny kształt Izby Dyscyplinarnej, ale to nie oznacza, że ta Izba nie będzie funkcjonować w żadnej postaci. Tego zresztą nikt od nas nie oczekuje, ale to będzie zupełnie inny organ – powiedział Kaczyński.

– Chcemy ją zreformować nie ze względu na wyrok TSUE, ale po prostu dlatego, że ta Izba nie wypełnia swoich obowiązków. Wszyscy są równi wobec prawa, w niewielu krajach sędziowie mają immunitety i dobrze byłoby je też znieść w Polsce – zaznaczył prezes PiS.

TSUE zobowiązał Polskę do zawieszenia Izby Dyscyplinarnej

W połowie lipca Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem UE. TSUE zobowiązał też Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących w szczególności uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która rozpoczęła działalność na mocy zmian w ustawie o SN z 2017 r.

I prezes SN Małgorzata Manowska 5 sierpnia częściowo zawiesiła funkcjonowanie Izby. "Sprawy dyscyplinarne sędziów oraz sprawy immunitetowe sędziów i prokuratorów będą wpływały do sekretariatu I prezesa SN. O biegu spraw, które już trafiły do Izby Dyscyplinarnej, zadecyduje prezes tej Izby lub skład orzekający, do którego zostały przydzielone" - głoszą zarządzenia I prezes SN.

Komisja Europejska zwróciła się do Polski o potwierdzenie do 16 sierpnia, że zastosuje się ona do decyzji i wyroku TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej SN oraz ostrzegła, że "w przypadku niespełnienia tej prośby Komisja zwróci się do TSUE o nałożenie kary na Polskę".

Redakcja poleca

RadioZET.pl/PAP - Mateusz Roszak, Tomasz Grodecki/oprac. AK