Obserwuj w Google News

Europejscy prawnicy: Nowa izba w Sądzie Najwyższym nie spełnia kryteriów praworządności

2 min. czytania
31.05.2022 13:03
Zareaguj Reakcja

Radio ZET dotarło do oświadczenia, sygnowanego przez cztery organizacje europejskich sędziów i prokuratorów. Popierają oni apel polskich sędziów, walczących o przywrócenie praworządności. Europejscy sędziowie i prokuratorzy piszą, że przeprowadzana teraz w polskim Sejmie reforma Sądu Najwyższego nie załatwia problemu przywrócenia praworządności w Polsce.

Nowa Izba w SN nie spełnia warunków praworządności
fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER

W liście, do którego dotarł reporter Radia ZET Jacek Czarnecki, czytamy: "Niedawna inicjatywa polskiego rządu i polskiego parlamentu, aby zastąpić istniejącą Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego innym organem (Izbą Odpowiedzialności Zawodowej) nie spełnia kryteriów, ustanowionych przez sądy europejskie w celu przywrócenia praworządności w Polsce. Praworządność oznacza niewątpliwie przestrzeganie europejskich standardów niezawisłego sądownictwa, a także nakłada na wszystkie właściwe organy obowiązek pełnego wykonania i przestrzegania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Praw Człowieka. Oba te standardy nie są w Polsce przestrzegane".

Europejscy prawnicy krytykują też niedawne wybory do KRS, pisząc, że są one "sprzeczne z europejskimi standardami niezależnej Rady, które wymagają, aby co najmniej połowę jej członków stanowili sędziowie wybrani przez innych sędziów. Według TSUE uzasadnione wątpliwości co do niezależności KRS budzi skład Rady, w którym 23 z 25 członków zostało powołanych przez polską władzę wykonawczą lub ustawodawczą albo jest członkami tych władz".

Redakcja poleca

Europejscy prawnicy: Nowa izba w Sądzie Najwyższym nie spełnia kryteriów praworządności

Europejskie organizacje, zrzeszające sędziów i prokuratorów, popierają polskich sędziów "w ich staraniach do czasu rzeczywistego przywrócenia niezawisłego sądownictwa, uwolnionego od niepożądanych wpływów innych władz państwowych" i wzywają "Komisję Europejską i Radę Europejską, aby wykorzystały wszelkie dostępne im narzędzia w celu przekonania władz polskich do rzeczywistego i pełnego przywrócenia niezawisłości sądownictwa, poważnie nadszarpniętej w ostatnich latach".

RadioZET.pl/oprac. BCh