Obserwuj w Google News

Polska żąda reparacji wojennych od Niemiec. Szef MSZ podpisał oficjalną notę

2 min. czytania
03.10.2022 12:46
Zareaguj Reakcja

Szef MSZ Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną, która ma zostać przekazana ministerstwu spraw zagranicznych Niemiec ws. reparacji wojennych.

zbigniew rau
fot. PAP

Szef MSZ podpisał notę dyplomatyczną ws. reparacji wojennych od Niemiec. - Nota, którą właśnie parafowałem, zostanie przekazana MSZ Republiki Federalnej Niemiec - oświadczył Rau.

- Wyraża ona przekonanie polskiego ministra spraw zagranicznych, że strony powinny podjąć niezwłoczne działania zmierzające do trwałego, kompleksowego i ostatecznego, prawnego i materialnego uregulowania kwestii następstw agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 - powiedział szef polskiej dyplomacji.

Redakcja poleca

Reparacje wojenne. Szef MSZ podpisał notę dyplomatyczną

Zbigniew Rau zaznaczył, że uregulowanie to powinno zawierać wypłacenie przez Niemcy odszkodowania za materialne i niematerialne szkody wyrządzone państwu polskiemu tą agresją i okupacją, zrekompensowanie ofiarom tej agresji i okupacji oraz członkom ich rodzin wyrządzonych im szkód i krzywd, a także systemowe rozwiązanie kwestii zagrabionych polskich dóbr kultury i archiwaliów.

- Ma ono również obejmować - wskazywał minister - zwrócenie zrabowanych przez państwo niemieckie w latach 1939-1945 aktywów i pasywów polskich banków państwowych, uregulowanie należności wynikającej z rabunkowej działalności kas kredytowych Rzeszy, zapewnienie pełnej rehabilitacji zamordowanych działaczy przedwojennej mniejszości polskiej w Rzeszy Niemieckiej oraz zrekompensowanie strat poniesionych przez organizacje polonijne w Rzeczy Niemieckiej.

- Takie uregulowanie pozwoli oprzeć relacje polsko-niemieckie na sprawiedliwości i prawdzie i doprowadzi do zamknięcia bolesnych rozdziałów w przeszłości oraz zapewni dalszy rozwój stosunków dwustronnych w duchu dobrego sąsiedztwa i przyjaznej współpracy - podkreślał szef polskiego MSZ.

RadioZET.pl/ Sylwia Dąbkowska-Pożyczka, Wiktoria Nicałek, Rafał Białkowski (PAP)