Minister Czarnek ma nową posadę. Zajmie się rozwojem energetyki jądrowej w Polsce

24.08.2021 00:00

Minister edukacji Przemysław Czarnek będzie miał nie tylko wpływ na rozwój intelektualny młodych Polaków, ale także ważną gałąź gospodarki, czyli energetykę. Minister został właśnie powołany do rady zajmującej się rozwojem technologii nowoczesnych reaktorów atomowych.

Przemysław Czarnek
fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Przemysław Czarnek otrzymał nową posadę. Będzie zajmował się rozwojem energetyki jądrowej w Polsce. Minister edukacji i nauki został powołany na wiceprzewodniczącego rady do spraw rozwoju technologii wysokotemperaturowych reaktorów atomowych chłodzonych gazem.

Przemysław Czarnek w radzie ds. rozwoju reaktorów atomowych

Nową funkcję Czarnek zawdzięcza ministrowi klimatu i środowiska Michałowi Kurtyce. Szef tego resortu podpisał rozporządzenie, którym powołał się na szefa Rady, natomiast ministra edukacji mianował wiceprzewodniczącym.

Jak zauważa portal Money.pl, wysokotemperaturowe reaktory cechuje wysoka sprawność i moc. Zaliczane są do najnowszej, VI generacji. Nie chłodzi się ich wodą, jak w przypadku reaktorów starszego typu, tylko helem ze względu na wyższą temperaturę na wyjściu z reaktora. Są one bezpieczniejsze, ponieważ dzięki swej konstrukcji i specjalnemu sposobowi przygotowania paliwa, wraz ze wzrostem temperatury reakcja łańcuchowa zrywa się samoistnie, a więc nie ma zagrożenia, że rdzeń się stopi.

Rządzący w Polsce dopiero przygotowują się do budowy takiego reaktora. W tym roku Narodowe Centrum Badań Jądrowych otrzymało od ministerstw kierowanych przez Czarnka i Kurtykę ponad 60 mln zł na projekt podstawowy reaktora na wstępnym poziomie szczegółowości.

Czym zajmował się Przemysław Czarnek?

Przemysław Czarnek jest doktorem habilitowanym prawa. Z oczywistych względów nie zajmował się kwestiami związanymi z energetyką jądrową. Rozprawa doktorska Czarnka  dotyczyła kwestii ustrojowych III RP. W 2006 roku obecny minister edukacji obronił pracę „Zasady państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej w praktyce ustrojowej III RP".

Co prawda w naukowym dorobku ministra znajdziemy też zagadnienia odnoszące się do gospodarki, ale na poziomie ogólnych założeń, a nie konkretnych technologii lub obszarów wymagających specjalistycznej wiedzy. W 2015 roku Czarnek poświęcił swą rozprawę habilitacyjną rozważaniom nad wolnością gospodarczą, którą uznał za „filar społecznej gospodarki rynkowej".

RadioZET.pl/Money.pl/oprac. AK