Obserwuj w Google News

Zmiana Kodeksu wyborczego. Andrzej Duda podpisał ustawę

2 min. czytania
14.03.2023 10:02
Zareaguj Reakcja

Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu wyborczego – przekazała we wtorek 14 marca Małgorzata Paprocka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Andrzej Duda, kodeks wyborczy
fot. Wojciech Olkusnik/East News

Andrzej Duda podpisał ustawę zmieniającą Kodeks wyborczy. Nowelizacja ma, w intencji jej autorów, czyli posłów PiS, zwiększyć dostęp do lokali wyborczych dla mieszkańców małych miejscowości i wpłynąć na zwiększenie frekwencji wyborczej.

Opozycja dostrzega w tej inicjatywie próbę znaczącego wpłynięcia na wynik wyborów. Sejm przyjął nowelę ustawy, mimo sprzeciwu Senatu w tej sprawie.

Zmiany w Kodeksie wyborczym. Duda podpisał ustawę

Nowelizacja zakłada m.in. zwiększenie dostępu do lokali wyborczych dla mieszkańców małych miejscowości. Według noweli wójt gminy wiejskiej lub wiejsko–miejskiej ma zapewniać bezpłatny przewóz pasażerski w postaci transportu publicznego "w celu wzięcia udziału w głosowaniu dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy lub jeżeli najbliższy przystanek komunikacyjny funkcjonującego transportu zbiorowego oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego".

Redakcja poleca

Bezpłatny transport do komisji wyborczych ma dotyczyć wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz seniorów (tych, którzy najpóźniej w dniu głosownia będą mieli ukończone 60 lat).

Jedna ze zmian zakłada podział już istniejących obwodów głosowania – powstanie ok. 6 tysięcy nowych obwodowych komisji. Jak wynika ze strony PKW, w wyborach parlamentarnych w 2019 r. było ich, łącznie z zagranicznymi, ponad 27,5 tys.

Nowelizacja zawiera też przepisy przyjęte w Sejmie jako poprawki PiS, dotyczące nagrywania prac obwodowej komisji wyborczej przez mężów zaufania z wykorzystaniem własnych urządzeń rejestrujących. Dotychczas, zgodnie z Kodeksem wyborczym, mężowie zaufania mogli rejestrować czynności komisji do rozpoczęcia głosowania, czyli m.in. - sprawdzenie, czy urna jest pusta, zamknięcie urny i jej opieczętowanie i sprawdzenie, czy na miejscu znajduje się spis wyborców i potrzebna liczba kart do głosowania.

Zgodnie z nowelizacją powstanie Centralny Rejestr Wyborców, który ma służyć ustaleniu liczby wyborców, sporządzaniu spisów wyborców oraz spisów osób uprawnionych do udziału w referendum oraz sprawdzaniu posiadania prawa wybierania.

RadioZET.pl/PAP - Sylwia Dąbkowska-Pożyczka