Obserwuj w Google News

Banaś poskarżył się do marszałek Sejmu na PKN Orlen i Fundację Orlen. Kontrolerzy NIK zastraszani

2 min. czytania
03.01.2023 17:01
Zareaguj Reakcja

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś poskarżył się marszałek Sejmu, że PKN Orlen i Fundacja Orlen odmawiają poddania się kontroli NIK. Kontrolerzy są zastraszani przez koncern doniesieniami złożonymi do prokuratury.

Banaś Orlen
fot. Jacek Domiński/REPORTER, Adam Burakowski/REPORTER

Radio ZET dotarło do pisma Mariana Banasia do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Prezes NIK pisze w nim, że kontrolerzy próbowali już wielokrotnie podjąć kontrolę w PKN Orlen i Fundacji Orlen. Pełnomocnicy spółki odmawiali kontrolerom możliwości podjęcia czynności kontrolnych twierdząc, że PKN Orlen nie podlega kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Koncern złożył zawiadomienie do prokuratury przeciw NIK.

Kontrolerzy NIK zastraszani. Banaś pisze do marszałek Sejmu

"Organy ścigania wezwały w charakterze świadków 12 kontrolerów zaangażowanych w powyższe kontrole. Z wezwań kierowanych do NIK wynika, że dotyczą one śledztwa prowadzonego w sprawie rzekomego przekroczenia uprawnień przez pracowników NIK mającego polegać na podjęciu prób przeprowadzenia kontroli w PKN Orlen czym miano działać na szkodę interesu prywatnego,to jest o czyn z art. 231 par. 1 KK" - napisał Marian Banaś.

Redakcja poleca

Prezes Izby pisze dalej, że "PKN Orlen i Fundacja Orlen stawiają się ponad prawem oraz w sposób nieuprawniony wykorzystują organa ścigania do zastraszania kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli".

Banaś ujawnia, że w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej trwa już kontrola dotycząca bezpieczeństwa paliwowego w sektorze naftowym. Badana jest też kwestia połączenia PKN Orlen z Lotosem i PGNiG.

Kontrolerzy mają jednak podstawowy problem. To brak dostępu do umów zawartych przez PKN Orlen z nabywcami Grupy Lotos czyli spółkami Aramco Overseas Company, MOL oraz Unimot oraz dokumentacji źródłowej zleconej zewnętrznym doradcom.

Niniejszym uprzejmie proszę o skierowanie do Prezesa Rady Ministrów wniosku o wydanie podległemu ministrowi wiążących poleceń zmierzających do udostępnienia NIK żądanych dokumentów - pismo Mariana Banasia do Elżbiety Witek

Prezes dodaje, że sprawa jest pilna w związku z pismem skierowanym do NIK przez pięć połączonych komisji Senatu o przeprowadzenie kontroli doraźnej połączenia PKN Orlen z Lotosem.

RadioET.pl/Mariusz Gierszewski