,

Błażej Kmieciak rezygnuje z funkcji szefa Państwowej Komisji ds. Pedofilii

27.03.2023 14:13

Błażej Kmieciak będzie pełnił funkcję przewodniczącego Państwowej Komisji ds. Pedofilii tylko do 14 kwietnia. W opublikowanym w poniedziałek oświadczeniu poinformował o swojej rezygnacji i wskazał powody tej decyzji.

Błażej Kmieciak rezygnuje
fot. Wojciech Olkusnik/East News

Błażej Kmieciak ogłosił w poniedziałek 27 marca, że rezygnuje ze stanowiska przewodniczącego Państwowej Komisji ds. Pedofilii. Będzie jej szefował do 14 kwietnia włącznie.

"W dniu 27 lutego 2023 r., w związku z wejściem w życie znowelizowanej wersji Ustawy o Państwowej Komisji złożyłem na ręce Pani Marszałek Sejmu Elżbiety Witek moją rezygnację z funkcji Przewodniczącego Państwowej Komisji. Jednocześnie powiadomiłem Panią Marszałek, że funkcję tę pełnić będę do 14 kwietnia br., co jest związane z koniecznością mojego udziału w standardowej kontroli Najwyższej Izby Kontroli, jaką Urząd Państwowej Komisji przechodzi w tym czasie" – oświadczył Błażej Kmieciak.

Błażej Kmieciak rezygnuje. Oświadczenie szefa Państwowej Komisji ds. Pedofilii

Oświadczenie ukazało się na profilach Błażeja Kmieciaka w mediach społecznościowych. Znalazło się na stronie państwowej komisji. Kmieciak dodał, że w połowie kwietnia 2023 r. ma obradować Sejm RP, „który zgodnie ze swoją prerogatywą powinien powołać mojego następcę”.

"Z racji ostatnich, bardzo ważnych wydarzeń mających szczególne znaczenie dla ochrony osób doświadczających przemocy seksualnej w dzieciństwie zdecydowałem się wstrzymać z ogłoszeniem wskazanej tutaj informacji" – czytamy.

"Niestety aktualnie nie mogę kontynuować misji na tym stanowisku. Doświadczenie i wiedza w zakresie procedur sądowych Przewodniczącego stanowić powinny szczególny gwarant skutecznego działania Państwowej Komisji. Ich brak narazić może postępowania wyjaśniające na błędne prowadzenie, a w konsekwencji ryzyko uchylania przez sądy odwoławcze postanowień Państwowej Komisji o wpisie do rejestru sprawców. Taka sytuacja z kolei wiązałaby się z powtórnym skrzywdzeniem osób poszkodowanych" - podkreślił Kmieciak. Zaznaczył, że pozostaje w składzie państwowej komisji.

loader

RadioZET.pl/Pkdp.gov.pl

Logo radiozet Dzieje się