Obserwuj w Google News

Jak sprawdzić, gdzie się głosuje i zmienić miejsce głosowania w wyborach? To ostatni dzwonek

2 min. czytania
12.10.2023 12:11
Zareaguj Reakcja

Jak głosować w innym mieście i zapisać się na wybory w innym miejscu? Jak sprawdzić, gdzie się głosuje? Głosowanie poza miejscem zameldowania lub poza miejscem zamieszkania w wyborach parlamentarnych 15 października 2023 jest jak najbardziej możliwe, ale wymaga dopełnienia formalności. Termin upływa w czwartek 12 października.

Jak głosować w innym mieście
fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER, zdj. ilustracyjne

Jak sprawdzić, gdzie głosuję? Do kiedy?

Do 12 października wyborcy mogą w Centralnym Rejestrze Wyborców (dostępny na stronie mobywatel.gov.pl lub w aplikacji w aplikacji mObywatel) sprawdzić i upewnić się, do której komisji wyborczej są przypisani. Jeśli wyborca jest przypisany do innego miejsca, niż to, w którym faktycznie zamierza głosować, na tej samej stronie może złożyć odpowiedni wniosek. 

Wybory 2023. Jak głosować w innym mieście i zmienić miejsce głosowania? 

Istnieje możliwość zagłosowania w innym mieście. Państwowa Komisja Wyborcza przybliżyła dwie możliwości zagłosowania poza "przypisanym" okręgiem wyborczym. Są to:

  • zgłoszenie zmiany miejsca głosowania,
  • uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania. Jak zapisać się na wybory w innym miejscu?

Wniosek o zmianę miejsca głosowania należy złożyć od 1 września do 12 października 2023 r. W tym wniosku podaje się: nazwisko i imię (imiona), obywatelstwo, numer PESEL, adres przebywania w dniu wyborów.

Dokument należy złożyć w ww. terminie w urzędzie gminy, w której będziemy przebywali 15 października. Można to zrobić w formie tradycyjnej, zanosząc podpisane pismo do urzędu, lub elektronicznie, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego na stronie www.mobywatel.gov.pl lub w aplikacji mObywatel. PKW przypomina, że wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty w spisie.

ZOBACZ TAKŻE:

Zaświadczenie o prawie do głosowania [jak, kiedy, gdzie złożyć?]

Udział w wyborach umożliwi również zaświadczenie o prawie do głosowania. "Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim" – podał w informacji z 8 sierpnia Sylwester Marciniak, przewodniczący PKW.

O takie zaświadczenie należy zawnioskować w dowolnie wybranym urzędzie gminy między 1 września a 12 października 2023 r. "Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, w urzędzie gminy, w którym złożono wniosek" – czytamy w informacji PKW.

Wyborca, któremu wydano takie zaświadczenie, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty w spisie. Ważne jest, by dysponował zaświadczeniem przy stawianiu się w innej komisji wyborczej. 

Z informacji dostępnych na stronie PKW wynika, że według stanu na 30 czerwca 2023 roku w rejestrze wyborców figurowało 29 milionów 97 tysięcy 503 mieszkańców Polski, z których przytłaczająca większość była wpisana "z urzędu". 309 tysięcy z nich stanowiły osoby wpisane na swój własny wniosek.

RadioZET.pl/PKW.gov.pl